Prestiżowe wyróżnienie z udziałem dr inż. Janusza Jabłońskiego z Instytutu Matematyki UZ

25 października 2019 r.

certyfikat z Szanghaju.jpg

Dr inż. Janusz Jabłoński z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego  jest autorem rozwiązania „System szyfratora z kluczem jednorazowym”, które  uzyskało ochronę patentową w 2014 r. (patent nr 218339). W tym samym roku uzyskało również podwójne wyróżnienie w XIV Konkursie Polski Produkt Przyszłości. Komercjalizacja tego patentu przez spółkę celową Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego polegała na sprzedaży licencji na opatentowane rozwiązanie. Patent autorstwa dr inż. Janusza Jabłońskiego został skomercjalizowany między innymi w ramach projektu o nazwie „CryptONE – bezwzględnie bezpieczny krypto procesor” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR), a zrealizowanego przez Firmę Digital Core Design z Bytomia. Kierownikiem merytorycznym projektu był  dr inż. Janusz Jabłoński.


W ramach tego projektu powstał IP-Core pierwszego polskiego krypto procesora. We wrześniu 2019 r. na konferencji branżowej „Design & reuse” poświęconej modułom wirtualnym (IP Core) w Szanghaju firma DCD z Bytomia za tenże „CryptOne – bezwzględnie bezpieczny krypto procesor” otrzymała prestiżową nagrodę „2019 Most innovative IP of the year”.

 

nadanie patentu.png

Naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego tworzą nowe teorie oraz koncepcje jak również innowacyjne rozwiązania, a przy wsparciu Parku Naukowo-Technologicznego UZ sp. z o.o. aktywnie uczestniczą w pracach badawczo- rozwojowych również na rzecz otoczenia gospodarczego. Rezultaty badań pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego są wdrażane i skutecznie komercjalizowane. Jednym z tego przykładów jest omawiane rozwiązanie dra inż. Janusza Jabłońskiego.  Po uzyskaniu ochrony patentowej w 2014 r. (patent nr 218339) w tym samym roku uzyskało również podwójne wyróżnienie w XIV Konkursie Polski Produkt Przyszłości. Następnym etapem współpracy była komercjalizacja patentu przez spółkę celową Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, polegająca na sprzedaży licencji na opatentowane rozwiązanie. Patent autorstwa pracownika Instytutu Matematyki został skomercjalizowany między innymi w ramach projektu o nazwie „CryptONE – bezwzględnie bezpieczny krypto procesor” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR), a zrealizowanego przez Firmę Digital Core Design z Bytomia. Kierownikiem merytorycznym projektu był pracownik Instytutu Matematyki dr inż. Janusz Jabłoński. W ramach projektu powstał IP-Core pierwszego polskiego krypto procesora. We wrześniu 2019 r. na konferencji branżowej „Design & reuse” poświęconej modułom wirtualnym (IP Core) w Szanghaju firma DCD z Bytomia za tenże „CryptOne – bezwzględnie bezpieczny krypto procesor” otrzymała prestiżową nagrodę „2019 Most innovative IP of the year”.


 Kryptografia z kluczami jednorazowymi zaproponowana przez dr inż. Janusz Jabłońskiego pracownika Zakładu Zastosowań Informatyki w Instytucie Matematyki spełnia wymogi dotyczące definicji „uwierzytelniania dynamicznego” sformułowanej w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. i obowiązuje od 29 września 2015 r. w odniesieniu do Mechanizmów Uwierzytelniania obowiązujących również w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” popularne RODO obowiązujące od 28 maja 2018 r. jak również w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. „w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego” popularne PSD2 obowiązującego od dnia 14 września 2019 r. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest nieuniknione i nierozerwalnie związane z bezpiecznymi metodami uwierzytelniania dostępu do zasobów cyfrowych bez względu na to, czy to będzie usługa w bankowości elektronicznej, zakupy internetowe czy też autonomiczny pojazd lub infrastruktura Internetu.


Kolejnym celem możliwym do osiągnięcia według pracownika Instytutu Matematyki dr inż. Janusza Jabłońskiego jako autora patentu, przy udziale PNT UZ jako podmiotu uczestniczącego w komercjalizacji jest urzeczywistnianie koncepcji województwa lubuskiego jako Zielonej Krainy Nowoczesnych Technologii poprzez doskonalenie rozwiązań oraz metod i zabieganie o wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć na rzecz realizacji „dowodu osobistego” z polską warstwą cyfrową i w oparciu o polskie rozwiązanie kryptograficzne spełniającego najwyższe wymogi bezpieczeństwa.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT