Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Produkcja zielonego wodoru – workshop on-line

6 kwietnia 2021 r.

 

Workshop.jpg

12 kwietnia 2021 r., o godz. 9.00, odbędzie się pierwszy workshop on-line pt. „Produkcja zielonego wodoru. Produkcja wodoru za pomocą elektrolizy”.


Organizatorem tego wydarzenia jest Centrum Technologii Energetycznych CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V., z którym Uniwersytet Zielonogórski ściśle współpracuje przy realizacji dwóch projektów unijnych pn.: Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB oraz Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr.
Zagadnienia, które będą prezentowane podczas workshopu są ściśle związane z tematyką obu projektów.


Brandenburska i saksońska część Łużyc należą do „regionów energetycznych” w Niemczech, które są najbardziej dotknięte zmianami strukturalnymi wynikającymi z wycofywania wykorzystania węgla. W związku z tym została uchwalona federalna ustawa o wzmocnieniu strukturalnym, która otwiera nowe możliwości dla dotkniętych regionów i której celem jest skuteczne towarzyszenie tej zmianie.


Wodór produkowany z odnawialnych źródeł energii będzie miał w przyszłości szczególnie wysoki priorytet w procesie przekształcania energetyki. W ramach Narodowej Strategii Wodoru dla Niemiec, rząd federalny stworzył ramy dla przyszłego wytwarzania, transportu, wykorzystania wodoru, a tym samym dla odpowiednich innowacji i inwestycji. Dzięki nowej strategii rząd federalny chce nie tylko przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych i dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie polityki energetycznej, ale także tworzyć nowe łańcuchy wartości. W związku z tym wodór ma również potencjał, aby stać się jednym z najważniejszych liderów zmian strukturalnych na Łużycach. Obecnie pojawiło się wiele nowych pomysłów dla tego regionu. Gminy i przedsiębiorstwa pracują nad określonymi projektami związanymi z tematyką wodoru w zakresie mobilności, zastosowań materiałowych i zaopatrzenia w ciepło. Poprzez planowany workshop, którego tematem przewodnim jest wodór, Waserstoffnetzwerk Lausitz „Durchatmen” chciałby udzielić konkretnego wsparcia podmiotom/instytucjom z regionu Łużyc.

 

Miejsce wydarzenia:

Workshop online przy użyciu aplikacji Zoom

 

Język wydarzenia:

niemiecki, angielski.

 

Rejestracja:

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację, link: https://eveeno.com/600795212

 

W przypadku uczestnictwa przez pracowników UZ w polu "firma lub Instytucja" proszę wpisać: Uniwersytet Zielonogorski Mitarbeiter,

zaś w przypadku studentów - Uniwersytet Zielonogorski StudentPo zarejestrowaniu przesłany zostanie e-mailem przed workshopem LINK do spotkania.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Osoby do kontaktu:
 

dr inż. Anna Staszczuk - Uniwersytet Zielonogórski, a.staszczuk@ib.uz.zgora.pl

dr Iwona Napierala - CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V., iwona.napierala@b-tu.de

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT