Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Barbara Toroń-Fórmanek z UZ w Radzie Polityki Penitencjarnej

3 marca 2020 r.

 

prof. Toroń-Furmanek.jpg

fot. Paweł Mazurek, na zdjęciu: wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, prof. Barbara Toroń - Fórmanek

 

 

27 lutego 2020 r. Minister Sprawiedliwości powołał dr hab. Barbarę Toroń-Fórmanek, prof. UZ z Zakładu Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogorskiego w skład Rady Polityki Penitencjarnej III kadencji.

 

Rada Polityki Penitencjarnej jest organem doradczym Ministra Sprawiedliwości, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości (2), Służby Więziennej (2), nauki (9) oraz organizacji pozarządowych (4). Członków Rady Polityki Penitencjarnej na czteroletnią kadencję powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zadań Rady Polityki Penitencjarnej należy:

 

  • Inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych.
  • Dokonywanie oceny bieżącej polityki penitencjarnej.
  • Inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie badań naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej.
  • Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, a także osób, wobec których jest wykonywana kara pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności.
  • Przedstawianie opinii w sprawach przekazanych przez Ministra Sprawiedliwości związanych z jego kompetencjami określonymi w ustawie o Służbie Więziennej.

     


Dr hab. Barbara Toroń – Fórmanek,  prof. UZ, pracuje na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego – z uczelnią związana od  1999 roku. Kierownik Zakładu Resocjalizacji. Zainteresowania naukowe – badania metodą biograficzną prowadzone w ZK w Krzywańcu w środowisku recydywistów. Od 2007 roku organizator zajęć terapeutycznych prowadzonych przez studentów UZ dla więźniów (programy resocjalizacyjne dotyczące rozwijania umiejętności prospołecznych wśród osób przebywających w izolacji penitencjarnej). Kierownik dwóch studiów podyplomowych: terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych oraz kryminologia z elementami wiktymologii. Opiekun naukowy Penitencjarnego Koła Naukowego Studentów UZ „Prison” oraz Koła Naukowego Doktorantów „INKLUZJA”. Prowadzi praktykę terapeutyczną z osadzonymi i ich rodzinami.


Doświadczenie praktyczne:


Realizacja TZA Trening Zastępowania Agresji wśród osadzonych kobiet i mężczyzn w Zakładach Karnych i Aresztach
Realizacja programu profilaktycznego HALT wśród osadzonych mężczyzn w Zakładach Karnych i Aresztach
Rozwijanie umiejętności prospołecznych wśród osadzonych mężczyzn (skazanych na karę pozbawienia wolności 25 lat i dożywocie) w Zakładzie Karnym w Krzywańcu
Organizator cyklicznych wyjazdów matek z dziećmi z Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach resocjalizacji poprze inkluzję społeczną w środowisku otwartym


Od czerwca 2015 roku członek Europejskiego Forum Polityki Karnej Stosowanej.


Autorka wielu monografii, w tym: Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju; Zagrożeni i skazani na resocjalizację; Przestępczość kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej oraz licznych artykułów, m.in. Przestępczy styl życia a społeczne próby jego transformacji, Zachowania przestępcze jako styl życia.


Odznaczona brązową odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. Odznaczona srebrną odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT