Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Czesław Osękowski członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN.

prof. Cz. Osękowski właściwy.JPG

Fot. archiwum Instytutu Historii UZ

11 stycznia 2016 r. 

 

Miło nam poinformować, że prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski po raz piąty został wybrany członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Prof. Czesław Osękowski (ur. w 1951 r.) ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam w 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych w zakresie politologii.  W 1995 r.  habilitował się z nauk humanistycznych w zakresie najnowszej historii Polski na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2001 r. został profesorem zwyczajnym. W pracy naukowej zajmuje się  historią Polski i historią powszechną XX i XXI wieku, pograniczem i stosunkami polsko-niemieckimi oraz dziejami Ziemi Lubuskiej. Jest autorem 8 książek, ponad stu artykułów naukowych oraz dziewięciu redakcji prac zbiorowych. Dotychczas wypromował 17 doktorów historii i politologii. Napisał ponad 80 recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz opinii w postępowaniu o tytuł naukowy. 

 

 

W 1997 r. był konsultantem naukowym programu badawczego „Odra jako krajobraz kulturowy” realizowanego przez rządy Polski i RFN. W latach 2001-2004 pracował w polsko-niemieckim zespole opracowującym koncepcję przestrzennego zagospodarowania pogranicza polsko-niemieckiego do 2020 r. w kontekście polskiego członkostwa w UE (był jednym z czterech polskich ekspertów). Uczestniczył w czterech polsko-niemieckich i w pięciu polskich grantach naukowych. Kierował zespołem d/s połączenia miasta i gminy Zielona Góra (2012-2014), był członkiem Zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej (2005-2012). Od 2005 r. przewodniczy Radzie Muzeum Ziemi Lubuskiej.

 

 

Od 1983 r. związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze. W latach 1994-1999 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii d/s Naukowych, w latach 1999-2002 dyrektorem Instytutu Historii, w latach 2002-2005 dziekanem Wydziału Humanistycznego, w latach 2005-2012 rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

 

Dziewięciokrotnie otrzymywał nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1999 r. otrzymał doroczną nagrodę prezydenta Zielonej Góry. W 2001 r. tygodnik „Polityka” przyznał prof. Cz. Osękowskiemu nagrodę  za najlepszą książkę historyczną opublikowaną w Polsce, a w 2003 r. otrzymał nagrodę redakcji „Studiów Zielonogórskich”. 


Jest honorowym obywatelem gminy Gubin oraz miasta i gminy Lubsko. 


Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" i "Zasłużony dla Archiwistyki Polskiej" oraz medalem "Zasłużony dla Województwa Lubuskiego". Miłośnik i kolekcjoner sztuki, znawca śląskiego malarstwa pejzażowego XIX i XX wieku.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT