Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

tata1.jpg

Fot. archiwum prywatne

16 grudnia 2015 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na kadencję 2015-2018 członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ponownie został wybrany prof. dr hab. Bogusław Banaszak - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ.

 

 

W latach 1973–1975 studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1991 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 1998 jest profesorem nauk prawnych.

 

Prof. zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. PWSZ im. Witelona w Legnicy, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN od 2011 r., członek korespondent hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych oraz Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu. Doktor honoris causa 4 uniwersytetów europejskich. W latach 2006-2010 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, 1988-2008 profesor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

Zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne, prawo parlamentarne, prawa człowieka.

 

Od 1992 r. prof. B.  Banaszak  stale współpracuje ze służbami legislacyjnymi parlamentu, jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz dla Senatu i Sejmu oraz innych organów władzy publicznej.

 


W ciągu ostatnich kilkunastu lat Profesor wygłosił ponad 150 wykładów gościnnych na ponad dwudziestu uniwersytetach europejskich (Austria, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Hiszpania, Ukraina) i obu Ameryk (USA, Brazylia, Chile, Ekwador, Meksyk), a w semestrze letnim 1994 r. był visiting professor  na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest autorem lub współautorem blisko stu referatów wygłaszanych na międzynarodowych konferencjach naukowych (Austria, Brazylia, Chile, Francja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Syria, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Włochy, Tajwan).

 


Profesor B. Banaszak jest autorem ponad 300 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, komentarze i studia, artykuły. Kilkadziesiąt z nich opublikowano za granicą (na Węgrzech, w Austrii, Brazylii, Niemczech, Francji, Chile, Korei Południowej, Holandii, Rumunii, we Włoszech). Przetłumaczył na język polski 9 książek prawniczych i kilkadziesiąt artykułów,  głównie z języka niemieckiego, a kilka z angielskiego.

 


Wypromował 28 doktorów (w tym 6 w Niemczech) i ponad 300 magistrów.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT