Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek z UZ zaproszony do Rady Narodowego Kongresu Nauki

19 września 2016 r.

 

KAZ_5562r.jpg

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został zaproszony do wejścia w skład Rady Narodowego Kongresu Nauki - wydarzenia, które odbędzie się we wrześniu 2017 r.

 

Kongres w zamierzeniu ma stać się zwieńczeniem środowiskowej debaty, realizowanej przede wszystkim w formie konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich. Debacie zostaną poddane kluczowe wyzwania i dylematy polskiej nauki oraz szkolnictwa wyższego, w tym warianty rozwiązań, które powinny zostać przyjęte w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

W toku debaty polscy naukowcy odniosą się do propozycji opracowanych przez trzy zespoły wyłonione w konkursie "Ustawa 2.0", a na Kongresie w 2017 r. przedstawiony i poddany dyskusji zostanie projekt założeń ustawy przygotowany - na bazie wspomnianych trzech projektów - przez MNiSW. Narodowy Kongres Nauki zajmie się też przeglądem potencjału badawczego Polski oraz priorytetami i narzędziami polityki nauki i szkolnictwa wyższego. W skład Rady Narodowego Kongresu zaproszeni zostali liderzy polskiego środowiska akademickiego.

 

Uroczyste posiedzenie Rady, połączone z wręczeniem aktów powołania, odbędzie się w środę, 21 września br. o godz. 13.00 w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. a

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT