Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik nie żyje

prof. Elzbieta Krasicka-Cydzik do środka.JPG

19 grudnia 2015 r.

 

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 18 grudnia br., po długiej i ciężkiej chorobie zmarła prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

W 1974 r. po ukończeniu studiów Elżbieta Krasicka-Cydzik  podjęła pracę na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W 1983 r. uzyskała na Politechnice Wrocławskiej stopień doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn (specjalność technologie odlewnicze), a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej (specjalność biomateriały) uzyskała na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2004 r. Z wnioskiem o przyznanie tytułu profesorskiego Elżbiecie Krasickiej-Cydzik wystąpiła Rada Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej w 2013 r.

 

 

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik była autorką ponad 145 publikacji, na które składały się: 1 monografia, 2 rozdziały w monografiach zagranicznych, artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym, 3 patenty i 5 skryptów. Należy podkreślić, że większość dorobku naukowego Pani Profesor to publikacje autorskie, a znaczna liczba prac współautorskich związanych jest z promowaniem młodej kadry. Publikacje Pani Profesor mieściły się w najbardziej aktualnym nurcie badań w ośrodkach inżynierii biomateriałów na świecie. Śmiało przekraczała w nich (publikacjach) granice inżynierii chemicznej, materiałowej, mechanicznej, by poprzez biomateriały dojść do inżynierii biomedycznej. Publikacje ukazywały się w światowych czasopismach anglojęzycznych i czołowych czasopismach krajowych, a miłym zaskoczeniem były oferty współpracy od wielu partnerów zagranicznych, pochodzące między innymi z Indii, Chin, Iranu i Korei.

 

 

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik była promotorem 3 prac doktorskich, stanowiących uwieńczenie badań prowadzonych w kierowanym przez Nią zespole. Prace Agnieszki Kierzkowskiej (Politechnika Zielonogórska 2007), Agnieszki Kaczmarek-Pawelskiej (Politechnika Śląska 2013) i Katarzyny Arkusz (Akademia Górniczo-Hutnicza 2014), zostały obronione z wyróżnieniem. Pani Profesor recenzowała 4 prace doktorskie (w tym 2 zagraniczne – Cambridge UK, Madras Indie), ponadto była recenzentem ponad 130 publikacji czasopism z listy filadelfijskiej i kilkukrotną adresatką gratulacji za opracowanie najbardziej wnikliwych recenzji. Była recenzentem grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauk oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uzyskała znaczące dokonania we współpracy z przemysłem  – 12 wdrożeń oraz 3 patenty.

 

 

W 2006 r. Pani Profesor była inicjatorem powołania na Wydziale Mechanicznym UZ Zakładu Inżynierii Biomedycznej, którym następnie kierowała. Wraz z zespołami Wydziałów: (ówczesnego) Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Nauk Biologicznych oraz Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz współpracujących z uczelnią instytucji lecznictwa podjęła wyzwanie organizacji kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna.

 


Prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik jako chemik z wykształcenia, by dojść do inżynierii biomedycznej obrała niełatwą ścieżkę naukową. Ponad 40 lat pracowała na Wydziale Mechanicznym UZ. Ta droga wymuszała poszerzanie obszarów wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, materiałowej, elektrycznej, a ostatnio biologii. Dokonane wybory wymagały także konfrontacji kompetencji w ośrodkach naukowych w Krakowie, Wrocławiu i Gliwicach oraz w świecie. Tej weryfikacji zawsze odważnie, ale i z ufnością się poddawała. Miała bowiem świadomość, że tylko taka interdyscyplinarna ścieżka może doprowadzić do najlepszych rozwiązań w diagnostyce stanów nowotworowych za pomocą biosensorów elektrochemicznych. To była Jej pasja naukowa w ostatnich latach.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT