Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Maciej Zabel doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 października 2020 r. 

prof. M. Zabel siedzący.jpg

Fot. Marek Lalko

Podczas dzisiejszej uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Maciej Zabel, prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, otrzymał trzeci już tytuł doktora honoris causa, tym razem tej olsztyńskiej uczelni. Drugi tytuł doktora honoris causa UWM nadał prof. Jerzemu Wilkinowi, ekonomiście. 

 

Poniżej publikujemy biogram prof. M. Zabla:

Profesor medycyny, histolog i biolog medyczny. Wydział Lekarski AM w Poznaniu ukończył w 1971 roku. Stopień doktora uzyskał w 1974 r., a habilitację w 1982 r. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora, od 1996 r. profesor zwyczajny. W latach 1992-2007 kierownik Katedry Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 2006 do 2017 r. kierownik takiej samej Katedry Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecnie jest profesorem w Katedrze Anatomii i Histologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stypendysta Fundacji Humboldta w Uniwersytetach w Wurzburgu, Hamburgu, Kilonii i Berlinie. Doktor honoris causa Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku (2009) i we Wrocławiu (2013) oraz członek honorowy trzech towarzystw naukowych.
 

Najważniejsze kierunki badań Profesora to: biologia nowotworów, markery nowotworowe i krążące komórki nowotworowe, apoptoza w fizjologii i patologii, hormonalna regulacja gospodarki wapniowej, regulacja ekspresji hormonów, biologia molekularna w morfologii, fizjologia pęcherzyków jajnika, badanie biodostępności leków. Laureat wielu nagród naukowych, m.in. Wydziału Nauk Medycznych PAN, towarzystw naukowych i 11 nagród I stopnia Ministra Zdrowia. Dorobek naukowy Profesora to ponad 420 prac oryginalnych oraz ponad 500 komunikatów zjazdowych. Był i jest kierownikiem 12 projektów badawczych KBN, NCN, NCBiR oraz międzynarodowych ERA-NET.
 
Jest redaktorem 16 monografii i podręczników oraz autorem ponad 40 rozdziałów. Był promotorem 33 rozpraw doktorskich i opiekunem 9 habilitacji oraz recenzentem ponad stu rozpraw doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich.
 
Pełnił lub pełni szereg funkcji w strukturach międzynarodowych (Komitet Wykonawczy International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry) i jako przewodniczący struktur i organizacji krajowych badań naukowych (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespół Nauk Medycznych KBN, Rada Nauki MNiSW, Zespołu ds. Nagród Ministra MNiSW, Komitet Sterujący Programu INNOMED NCBiR, Komitet Cytobiologii PAN, Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Zespołu Współpracy Polsko-Niemieckiej MEiN „Neurobiologia” oraz towarzystw i fundacji naukowych). Jest także członkiem (Komisji Nagród Premiera RP, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Rady Naukowej Instytutu Matki Polki, 6-ciu kolegiów redakcyjnych czasopism).

Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi w organizacji nauki polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN.

 

Serdecznie gratulujemy nadanego tytułu.

Poniżej publikujemy kilka zdjęć z uroczystości nadania prof. dr hab. n. med. Maciejowi Zablowi tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Autorem zdjęć jest Janusz Pająk, z Biura Mediów i Promocji UWM w Olsztynie.

Na zdjęciach:

Fot. 1. Inauguracja roku akademickiego w UWM.

Fot. 2. JM Rektor UWM dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM i prof. Maciej Zabel.

Fot. 3. Dziekan Wydziału  Lekarskiego UWM dr hab. n. med.  Leszek Gromadziński, prof. UWM wręcza  dyplom doktora honoris causa prof. Maciejowi  Zablowi. Na drugim planie dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, JM Rektor UWM. 

Fot. 4. Stoją od lewej:  prof. Ryszard Górecki, były rektor UWM, prof. Maciej Zabel dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, JM Rektor UWM i dr hab. n. med.  Leszek Gromadziński, prof. UWM, dziekan Wydziału  Lekarskiego UWM.

Fot. 5. Wystąpienie okolicznościowe prof. M. Zabla.

Fot. 6. Pamiątkowe zdjęcie władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wraz z dwoma doktorami honoris causa – prof. Jerzym Wilkinem i prof. Maciejem Zablem.

 

inauguracja UWM wł..jpg dhc prof. M. Zabel pasowanie wł..jpg dhc prof. M. Zabel 1 wł..jpg
Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3
dhc prof. M. Zabel wł..jpg dhc prof. M. Zabel 2 wł..jpg dhc prof. M. Zabel 3 wł..jpg
Fot. 4 Fot. 5 Fot. 6
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT