Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. nauk med. Wojciech Leppert z Collegium Medicum UZ uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym PAL-CYCLES

14 września 2022 r.

kardiologia.jpg

Archiwum UZ. Studentki pielęgniarstwa podczas praktyki w ówczesnym Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze. Fot. Tomasz Gawałkiewicz - ZAFF.

Prof. dr hab. nauk med. Wojciech Leppert z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, otrzymał zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie badawczym, przeprowadzanym w ramach programu Horyzont EUROPA. Projekt uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej i jest realizowany na zielonogórskiej uczelni od 1 września br.


Koordynatorem projektu PALliative Care Yields Cancer welLbEing Support (PAL–CYCLES) jest Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) Holandia. Projekt (Project: 101057243-PAL-CYCLES-HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04) będzie realizowany przez 60 miesięcy (5 lat). UZ występuje w roli jednego z konsorcjantów wspólnie z Niemcami, Węgrami, Czechami, Rumunią, Belgią, Hiszpanią, Portugalią oraz Wielką Brytanią. Całkowita  kwota  dofinansowania  projektu  wynosi 4 473 960 Euro, w tym 368 750 Euro przeznaczono na realizację badań prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. 


Problem badawczy Projektu PAL-CYCLES. Wielu pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej zostaje wypisanych ze szpitali bez zachowania ciągłości informacji i pewności dalszego leczenia oraz pieczy. Często, komunikacja pomiędzy osobami zapewniającymi opiekę medyczną w różnych jednostkach służby zdrowia nie jest optymalna, co prowadzi do braku zapewnienia właściwej kontynuacji i koordynacji doglądania chorej osoby. To negatywnie wpływa na jakość życia pacjentów i zwiększa częstość ponownych przejęć do szpitala w ostatniej fazie życia. 


Rozwiązanie. Program PAL–CYCLES (PALliative Care Yields Cancer welLbEing Support), to program zapewnienia optymalnej opieki paliatywnej chorym na zaawansowane stadium choroby nowotworowej, który zostanie zaadaptowany do miejscowych wymogów kulturowych i systemów opieki zdrowotnej. Program obejmuje interwencje, których celem jest łagodne przekazanie chorych z opieki szpitalnej do opieki zapewnianej w warunkach środowiska domowego i obejmuje 5 głównych elementów: 


(1) identyfikacja podczas wypisywania chorych z potrzebami w zakresie opieki paliatywnej i wspierającej we współpracy z onkologami i zespołem opieki paliatywnej w szpitalu; 


(2) komunikacja personelu z chorymi i ich rodzinami oparta na współczuciu; 


(3) wspólne działania w celu opracowania wielowymiarowego planu leczenia i jego monitorowania w warunkach opieki domowej; 


(4) okresowe dyskusje i ocena realizacji planu leczenia z pacjentami i rodzinami prowadzona przez lekarzy rodzinnych, onkologów lub zespół opieki paliatywnej, w zależności od miejsca pobytu pacjentów, potrzeb w zakresie opieki i możliwości lokalnych; 


(5) identyfikacja fazy zaawansowanej w oparciu o okresową ocenę, z odpowiednią intensyfikacją leczenia i rozmowami dotyczącymi końca życia, włączając konsultacje z pacjentami i rodzinami dotyczącymi kwestii etycznych i prawnych, takich jak wycofanie leczenia, preferowane miejsce śmierci, obrzędy w ostatniej fazie życia, w zależności od miejscowych możliwości i zwyczajów.Plan. Uczestnicy projektu zamierzają opracować, zaadoptować, wdrożyć i ocenić program PAL–CYCLES (zapewnienie optymalnej opieki paliatywnej) w 7 krajach europejskich poprzez randomizowane kontrolowane badanie kliniczne z zastosowaniem zmiennej wielkości próby. Doświadczenia pacjentów, rodzin i profesjonalistów opieki zdrowotnej, jak również zagadnienia etyczne i równości zostaną ocenione metodami jakościowymi.


Wpływ. Program PAL–CYCLES (zapewnienie optymalnej opieki paliatywnej) pozwoli na ułatwienie wprowadzenia komunikacji ukierunkowanej na pacjenta i zapewnienia ciągłości opieki paliatywnej dla chorych na nowotwory w warunkach środowiska (domowych), zmniejszenie liczby nieplanowanych przyjęć do szpitali i poprawę jakości życia chorych na nowotwory i ich rodzin.


   
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”
 

flaga i horyzont_pasek.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT