Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr. hab. Piotr Rozmej z Wydziału Fizyki i Astronomii UZ członkiem Komitetu Fizyki PAN

prof. P_Rozmej.JPG

Fot. Archiwum prywatne prof. P. Rozmeja

 

23 lutego 2016 r.

 


Z zielonogórskim środowiskiem naukowym prof. dr. hab. Piotr Rozmej jest związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych  na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. na UMCS w Lublinie otrzymał habilitację, a w 1997 r.  uzyskał tytuł profesora, tamże.

 

 

Zainteresowania naukowe prof. Piotra Rozmeja to: struktura jądra atomowego, reakcje jądrowe, optyka kwantowa, teoria chaosu deterministycznego, nieliniowe równania falowe. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym ponad czterdziestu artykułów w czasopismach z (tak zwanej) listy filadelfijskiej.

 

 

Od lat prof. P. Rozmej jest zaangażowany w międzynarodową współpracę naukową. Wiele lat spędził w znanych ośrodkach naukowych w charakterze pracownika kontraktowego, profesora wizytującego  lub stypendysty seniora. Pracował między innymi w: Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (1 rok), Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt (łącznie ponad 5 lat), Institute des Sciences Nucleaires w Grenoble (2 lata). Współpraca z GSI w Darmstadt trwała  25 lat, z ISN w Grenoble współpracował przez 15 lat. Kilka krótszych parotygodniowych pobytów spędził w  Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze, Lawrence Berkeley Laboratory w Berkeley, w International Centre for Theoretical Physics w Trieście, gdzie miał okazję spotkać kilku laureatów nagrody Nobla z fizyki.

 


Prof. P. Rozmej był zapraszany do prowadzenia  seminariów i wygłoszenia wykładów przez  różne uniwersytety i instytuty naukowe w Niemczech, Francji, Włoszech, Danii, Belgii, USA i Kanadzie. Podczas międzynarodowych konferencji wielokrotnie przedstawiał wyniki swoich badań.

 

 

 

W Instytucie Fizyki UMCS był wieloletnim kierownikiem Zakładu Matematycznych Metod Fizyki,kierownikiem studium doktoranckiego oraz zastępcą dyrektora instytutu. Zaraz po utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Ścisłych. Po powołaniu Wydziału Fizyki i Astronomii przez kilka kadencji był dyrektorem Instytutu Fizyki oraz w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału. Od wielu lat kieruje Zakładem Metod Matematycznych Fizyki.

 

 

Prof. P. Rozmej wypromował czworo doktorów, w tym dwóch na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ. Jako recenzent brał udział w wielu przewodach doktorskich i kilku habilitacyjnych. Za osiągnięcia naukowe otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz kilkanaście nagród rektorskich. Był kierownikiem trzech grantów Komitetu Badań Naukowych.

 

 

Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT