Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Hanna Paluszkiewicz z UZ otrzymała odznakę honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

 

20 września 2021 r.

 

prof Hanna Paluszkiewicz.jpg

prof. Hanna Paluszkiewicz, fot. K. Adamczewski

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała z rąk Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak odznakę honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, przyznaną przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Nagroda  została wręczona podczas XII Lubuskiego Kongresu Kobiet.

Gratulujemy!

 

 

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

    Absolwentka i wieloletni pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniona w latach 1989-2014 w Katedrze Postępowania Karnego na stanowisku starszego asystenta, a kolejno adiunkta i profesora nadzwyczajnego, zdobywała na tej Uczelni kolejne stopnie (doktor nauk prawnych - 1997, doktor habilitowany nauk prawych - 2008) i tytuł naukowy (profesor zw. nauk prawnych - 2018).
    Od 2014 roku związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, początkowo jako Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, a od 2018 roku także jako Dziekan tego Wydziału i członek Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aktywnie działa na rzecz rozwoju Wydziału i jego studentów.
Specjalista w dziedzinie prawa karnego procesowego. Prowadzi badania w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów procesu karnego, a w szczególności orzekania poza rozprawą, praktycznych aspektów posiedzeń sądowych, sytuacji procesowej pokrzywdzonych, problematyki zasad procesowych, a także intertemporalistyki na gruncie tej dziedziny prawa i problematyki postępowań dyscyplinarnych.
Autorka blisko 200 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy i wprowadzeń do kodeksu postępowania karnego omawiających kolejne nowelizacje tego aktu oraz kilku opracowań dydaktycznych o charakterze zeszytów naukowych i skryptów, a także mającego już pięć wydań podręcznika dla studentów studiów prawniczych i ponad 100 recenzji wydawniczych.
Wypromowała ponad 250 magistrów prawa i administracji, a także 3 doktorów nauk prawnych. Występowała jako recenzent w kilkudziesięciu przewodach - doktorskich, habilitacyjnych, o nadanie tytułu profesora nauk prawnych oraz w konkursach stanowiskowych. Jest opiekunem naukowym i promotorem kilku rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego procesowego.
Pełniła szereg funkcji uczelnianych, a ponadto w latach 2013-17 była członkiem dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli Akademickich działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w kadencji 2016-19  była wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej  dla nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Za działalność naukową i organizacyjną, a także dydaktyczną w okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Zielonogórskich była wielokrotnie nagradzana nagrodami przyznanymi przez Rektora UZ, otrzymała również nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra za osiągnięcia naukowe (2018), a także nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną (2019-20). W 2014 roku odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a w 2018 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od 2011 r. powoływana przez Ministra Sprawiedliwości do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację adwokacką w Poznaniu, a także w Zielonej Górze oraz do przygotowania egzaminów zawodowych dla radców prawnych. Członek Rady Programowej kilku czasopism prawniczych oraz komitetów naukowych konferencji prawniczych
Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, a od 1991 r. jest także czynnym radcą prawnym.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT