Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Hanna Paluszkiewicz z UZ powołana na członka Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

2 listopada 2020 r.

 

prof Hanna Paluszkiewicz.jpg

prof. Hanna Paluszkiewcz, fot. Kaziemierz Adamczewski

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego została powołana przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW na kadencję 2021-2024. Nominacja jest wyrazem uznania dla osiągnieć Pani Profesor oraz zaufania środowiska akademickiego. Kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021.

 

 

 

Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  liczy 62 członków, w skład której wchodzą: 51 nauczycieli akademickich, 8 studentów i 3 doktorantów.

 

 

 

 

  

Zadania komisji:

 

Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania oraz niezależna od organów władzy publicznej i organów uczelni. Komisja dyscyplinarna samodzielnie ustala stan faktyczny i rozstrzyga zagadnienia prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce PAN (art. 278 ust. 7 ww. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).


Komisja orzeka w sprawach nauczycieli akademickich podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego takie jak: popełnienie plagiatów, niewykonywanie poleceń służbowych przełożonych, utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, naruszenie dyscypliny finansowej, przyjęcie korzyści majątkowej czy też nienależyte postępowanie wobec studentów i innych nauczycieli akademickich.

 

RGNiSW -logo.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT