Prof. J. Zdrenka z UZ wyróżniony nagrodą ministra za całokształt dorobku naukowego.

13 grudnia 2017 r.

 

portret .jpg

fot. archiwum prywatne

Prof. Joachim Zdrenka z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazł się wśród naukowców, dydaktyków i organizatorów, którzy zostali nagrodzeni jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody te są przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągniecia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego. Profesor Zdrenka otrzymał właśnie to ostatnie wyróżnienie.


Nagroda ministra za całokształt dorobku jest przyznawana za szczególne osiągnięcia naukowe, naukowo-dydaktyczne i organizacyjne. Profesor J. Zdrenka w swoim dorobku posiada ponad 300 publikacji (w tym 22 monografie). Aktywnie uczestniczył w konferencjach naukowych (ponad 30 konferencji, w tym 10 w j. niemieckim). Jest promotorem ponad 90 magistrów i 5 doktorów. Był recenzentem 9 prac doktorskich, 8 prac habilitacyjnych i autorem 2 wniosków o nadanie tytułu profesora.

Poza tym Profesor Zdrenka jest:

- kierownikiem Pracowni Epigraficznej na Uniwersytecie Zielonogórskim (jedynej w Polsce)

- kierownikiem zespołu badawczego nad inskrypcjami Polski Zachodniej w ramach Corpus Inscriptionum Poloniae (projekt badawczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2003-2018)

- redaktor Studiów Epigraficznych

- organizatorem ogólnopolskich konferencji epigraficznych w Zielonej Górze (co dwa lata)

Jest też członkiem:

Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung

Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst

Brandenburgische Historische Kommission

Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e. V.

Honorowy obywatel miasta Złotowa

 

 

IMG_9648.jpg IMG_9651.jpg
fot. Foto: MNSW
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT