Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Józef Korbicz ponownie przewodniczącym Komitetu Automatyki i Robotyki PAN

23 czerwca 2020 r.

prof. Józef Korbicz.JPG

Fot. Archiwum prywatne prof. J. Korbicza.

Miło nam poinformować, że 16. czerwca 2020 r. uchwałą Prezydium PAN  prof. Jozef Korbicz został powołany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN na drugą kadencję (2020-2023): https://instytucja.pan.pl/images/2020/uchwaly/prezydium-pan/17-06-2020/PPAN_U_33_2020.pdf


 

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (ur. 1951) studia w zakresie automatyki i telemechaniki ukończył w 1975 r. na Politechnice Kijowskiej. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego otrzymał na tej samej uczelni odpowiednio w latach 1980 i 1986 z automatyki i robotyki, zaś tytuł profesora uzyskał w 1993 r. na wniosek Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie. W 2007 r. został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, a od 2020 r. jest jej członkiem rzeczywistym. Od 1975 r. jest związany z zielonogórskim środowiskiem akademickim. Najpierw z Wyższą Szkołą Inżynierską, następnie Politechniką Zielonogórską, a od 1 czerwca 2001 r. z Uniwersytetem Zielonogórskim.

 
Reprezentuje nauki techniczne w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz informatyka. Prowadzi badania w obszarze diagnostyki technicznej i medycznej, metod sztucznej inteligencji oraz modelowania i sterowania procesami fizycznymi. Jest m.in. współautorem monografii Estymacja i sterowanie stochastyczne układami o parametrach rozłożonych (1991), wydanej przez PWN, jak również powszechnie uznanej w środowisku książki Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania (1994, Akademicka Oficyna Wydawnicza). Duże zainteresowanie w środowisku wywołała wydana w 2002 r. przez WNT monografia zbiorowa pt. Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania, której jest współredaktorem i współautorem. Rozszerzona wersja angielska tej monografii pt. Fault Diagnosis. Models, Artificial Intelligence, Applications została opublikowana w 2004 r. przez prestiżowe wydawnictwo światowe Springer-Verlag. 


Jest twórcą szkoły naukowej diagnostyki procesów i systemów z elementami diagnostyki medycznej. Szkołę tę tworzą liczni doktorzy habilitowani i profesorowie pracujący obecniej na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz na różnych uczelniach technicznych w Polsce.


Był kierownikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską, m.in. w ramach programu COPERNICUS oraz 5. Programu Ramowego. W 2019 r. jako kierownik zakończył kolejny projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Naukowe w Krakowie w ramach konkursu OPUS, dotyczący diagnostyki medycznej wybranych zachorowań na raka.  


Od 1993 r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, przy czym w latach 2003-2015 był zastępcą przewodniczącego Komitetu, a od 2016 r. jest jego przewodniczącym. Ponadto, w Oddziale PAN w Poznaniu w latach 2003-2015 był przewodniczącym Komisji Cybernetyki Technicznej, a od 2016 r. jest przewodniczącym Komisji Informatyki i Automatyki.


Od 2012 r. jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przy czym w kadencji  2012-2016  pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji VI Nauk Technicznych. 


Od 2015 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie. 


Jest twórcą (1991) oraz redaktorem naczelnym międzynarodowego kwartalnika naukowego International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), który od 2007 r. znajduje się na prestiżowej „liście filadelfijskiej”  ze współczynnikiem wpływu (IF: 1.504 (2018)).


Od 2003 r. jest też prezesem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze.


W ramach aktywności międzynarodowej jest m.in. członkiem wyższej rangi (Senior Member) amerykańskiego stowarzyszenia elektryków i elektroników (IEEE) oraz członkiem Komitetu Technicznego pt. Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS międzynarodowej federacji automatyki (IFAC). W latach 2013-2018 reprezentował Polskę w Zgromadzeniu Ogólnym stowarzyszenia European Control Association. W 2018 r. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i członkiem Komitetu Programowego 10. edycji Sympozjum IFAC pt. Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS w Warszawie. Jest też przewodniczącym Komitetu Sterującego Europejskich Warsztatów pt. Advanced Control and Diagnosis, ACD. Był tzw. profesorem wizytującym na uczelniach w USA, Kanadzie, Australii, Chinach i Francji, a ostatnio w Rosji.


Był dziekanem i prorektorem ds. nauki na Politechnice Zielonogórskiej, a później na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest dyrektorem Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych (ISSI) na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Obecnie jest również przewodniczącym Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Posiada trzy ministerialne nagrody naukowe, a także odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.


Pełny wykaz publikacji dostępny jest pod adresem: https://publikacje.uz.zgora.pl:4451/skep/show.publications_author?wp_jezyk=1&wp_pracownik_id=71Serdecznie gratulujemy ponownego wyboru na stanowisko przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT