Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski - dyrektor NCBR z wizytą na UZ

11 czerwca 2015 r.

 

W poniedziałek (15 czerwca br.) – trzeciego dnia Festiwalu Nauki – na zaproszenie rektora UZ prof. Tadeusza Kuczyńskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie gościł prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Profesor K. Kurzydłowski spotka się z pracownikami Uniwersytetu i odwiedzi Park Naukowo-Technologiczny:

1.            Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii,

2.            Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka,

3.            Centrum Technologii Informatycznych.


Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, a także bogate doświadczenia w administracji publicznej. Pełnił, między innymi funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju objął 1 stycznia 2011 r.

 

Pracownicy naukowi z Uniwersytetu Zielonogórskiego w nowej perspektywie finansowej będą aplikowali o środki europejskie w programach operacyjnych, których instytucją pośredniczącą jest właśnie NCBiR. W ramach już ogłoszonych konkursów nasi naukowcy we współpracy z przemysłem będą składali swoje projekty w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Na uczelni trwają również prace nad projektem skierowanym do studentów, który zostanie złożony w ramach naboru wniosków w Programie Wiedza, Edukacja, Rozwój.


Poza projektami i grantami przygotowywanymi na konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2014 r. realizowane było 25 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (na kwotę 7 845 138 zł). 17 z tych projektów będzie realizowanych jeszcze w latach 2015-2018.


Poza tym naukowcy z UZ realizują też granty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Diamentowy Grant), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Edukacja Kulturalna i Diagnoza kultury) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest to jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Wprowadzona jesienią 2010 r. reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań.

W 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce.

Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT