Prof. Leszek Jerzak z Wydziału Nauk Biologicznych powołany przez National University of Ireland na egzaminatora zewnętrznego z biologii

 

24 stycznia 2018 r.

 

 

_DSC5671.JPG

fot. M. Janion prof. Leszek Jerzak podczas Festiwalu Nauki 2018 r.

Prof. dr hab. Leszek Jerzak z Wydziału Nauk Biologicznych został powołany przez National University of Ireland na egzaminatora zewnętrznego z biologii (External Examiner in Biology) na uczelniach medycznych: Royal College of Surgeons in Ireland w Dublinie, RCSI in Bahrain i RUMC w Penang, Malezja.

Praca polega na analizie i kontroli jakości egzaminów przeprowadzanych z biologii na kierunkach medycznych prowadzonych w wymienionych uczelniach. Analizie podlega m.in. zgodność treści testów z wiedzą przekazywaną na zajęciach. Szczególnej kontroli podlegają testy (czy są zrozumiałe dla studentów). Porównuje się oceny z danego semestru z uzyskanymi we wcześniejszych latach i dyskutuje nad poprawą jakości nauczania. W przypadkach różnic w ocenie egzaminu przez egzaminatorów wewnętrznych, głos decydujący należy do egzaminatora zewnętrznego.


Egzaminator zewnętrzny odgrywa ważną rolę we wszystkich egzaminach na poziomie studiów wyższych w krajach o brytyjskim systemie nauczania. System ten powstał w 1832 roku wraz z utworzeniem Uniwersytetu w Durham (pierwszy uniwersytet w Anglii został założony 600 lat wcześniej w Cambridge). Uniwersytet w Durham korzystał z egzaminatorów z Oksfordu, aby zapewnić opinię publiczną, że nadawane stopnie są podobne do standardów oksfordzkich. W brytyjskim systemie funkcjonowania studiów wyższych wymagane jest, aby co najmniej jeden członek komisji egzaminacyjnej pochodził z innego uniwersytetu, niż nadający dyplom. Jest to jeden z najstarszych systemów kontroli jakości w szkolnictwie wyższym.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT