Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. M. Dzikuć z Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ otrzymał finansowanie granu z NAWA

14 marca 2022 r.

 

IMG_20181127_150346.jpg

Prof. M.Dzikuć na konferencji Elseviera w Kampali; fot. archiwum prywatne

Dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ z Wydziału Ekonomii i Zarządzania uzyskał finansowanie grantu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na projekt badawczy pt. Ekonomiczne determinanty wykorzystania odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii w Czechach.


Grant ma formę 5-miesięcznego stażu badawczego, który będzie realizowany na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie.


Finansowanie projektu będzie realizowane w ramach Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta wyjazdowa 2022-2023. Bardzo istotne z punktu widzenia planowanych badań jest fakt współpracy Uniwersytetu Zachodnioczeskiego z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT