Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Marian Miłek ekspertem Komisji ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej

18 lipca 2022 r.

prof. M. Miłek.jpg

Prof. Marian Miłek. Fot. Archiwum prywatne.

Właśnie dotarła  do nas  wiadomość,  że  prof.  Marian  Miłek  z  Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany na nową kadencję do Komisji ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej w charakterze eksperta.   W skład Komisji powołano 24 członków – wybitnych praktyków,  m. in. wieloletnich szefów koncernów energetycznych, oraz 6  ekspertów   -  profesorów, a także byłych wiceministrów nadzorujących energetykę. 

 

Ta Komisja działa już od 10 lat i wypracowała swoisty system funkcjonowania. W minionych latach członkowie Komisji corocznie organizowali tzw. Meetingi Energetyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko energetyków. Brali w nich udział, oprócz członków Komisji, ministrowie właściwi do spraw energii, przedstawiciele firm energetycznych, parlamentarzyści, naukowcy, przedstawiciele ambasad oraz reprezentanci związków zawodowych. Ostatni z Meetingów, zorganizowany 18 miesięcy temu, z powodu pandemii przeprowadzono on-line. Transmisję internetową obserwowało kilkanaście  tysięcy  osób!

 

Obecnie głównym zadaniem Komisji jest analiza sytuacji w energetyce,  opiniowanie projektów dokumentów rządowych oraz wypracowywanie propozycji rozwiązań i stanowisk dotyczących aktualnych problemów energetyki. Ogromnym wyzwaniem dla Polski jest wymagana przez Unię Europejską  transformacja energetyczna. Wojna w Ukrainie i zmiany na rynku  surowców energetycznych, skutkują również dla Polski nieustaloną sytuacją na rynku energii, w tym gwałtownymi zmianami cen energii u odbiorcy końcowego. Jednocześnie obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące energetyki są w dużym stopniu nieaktualne. Dlatego do następnego posiedzenia, które odbędzie się we wrześniu, Komisja postawiła sobie za cel inwentaryzację obowiązujących z zakresu energetyki  przepisów i wskazanie, które dokumenty w pierwszej kolejności powinny być aktualizowane.

 

Zmieniająca się z tygodnia na tydzień sytuacja geopolityczna, trudności w dostawach paliw, nieustalony rynek energii, nie napawają optymizmem. Zapowiada się trudna zima. Już teraz prognozuje się  znaczący wzrost obecnie obowiązujących cen energii elektrycznej i gazu, także dla gospodarstw domowych. Przed członkami Komisji ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej wiele pracy. Oby nie zabrakło im siły i wytrwałości w proponowaniu zmian w polityce energetycznej Państwa, z których wszyscy skorzystamy.


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT