Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Mariusz Klytta z Technische Hochschule Mittelhessen pierwszym Profesorem Honorowym UZ.

11 maja 2017 r.

 

 

Dziś, to jest 11 maja br. na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Technische Hochschule Mittelhessen. Otworzył ją dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki  UZ dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ. Wśród gości przybyłych na spotkanie znaleźli się: prof. Matthias Willems – prezydent Technische Hochschule Mittelhessen (THM),  prof. Marian Miłek – rektor PWSZ w Sulechowie, prof. Giorgi Melikidze – prorektor d/s nauki i współpracy z zagranicą UZ, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ prorektor d/s rozwoju UZ, prof. Mariusz Klytta, (THM), prof. Roma Rinkevičiene z Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa, VGTU), prof. Dymitry Karpovich z Uniwersytetu Technicznego w Mińsku (Białoruś), dr Anton Rassõlkin z Uniwersytetu Technicznego w Tallinie (Estonia), dr Mariusz Stępień z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz liczne grono naukowców z WIEA, a także studenci i absolwenci tego Wydziału. 

 


Od początku koordynatorem współpracy zielonogórskiej uczelni i THM po stronie niemieckiej jest prof. Mariusz Klytta. 19 kwietnia br. Senat UZ podjął uchwałę o nadaniu prof. Mariuszowi Klytcie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. To pierwszy Profesor Honorowy na UZ. Ten tytuł jest przyznawany osobie, która wniosła znaczny wkład w rozwój Uniwersytetu lub w rozwój współpracy Uniwersytetu z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Uroczystego aktu wręczania prof. M. Klytcie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego dopełnili prorektorzy: prof. G. Melikidze i dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ.

 


Pierwsze kontakty między obu uczelniami miały miejsce w 1996 r. Inicjatywa podjęcia rozmów wyszła ze strony niemieckiej, ponieważ wcześniej THM prowadziła podobną współpracę z uczelniami w Anglii i we Francji. Wtedy w Zielonej Górze działała jeszcze Wyższa Szkoła Inżynierska, a jej rektorem był prof. Marian Miłek. Jak się dzisiaj okazało, z prof. M. Klyttą znali się z czasów, kiedy obaj pracowali na Politechnice Śląskiej. Rozmowy przebiegały w serdecznej atmosferze. Rok później funkcjonowała już Politechnika Zielonogórska. Wówczas została podjęta decyzja o uruchomieniu  Zintegrowanych Studiów Zagranicznych. Skorzystali z tego nie tylko studenci. 

 


20. letnia współpraca między obu uczelniami to także 50 wspólnych publikacji, wiele referatów przygotowanych razem przez naukowców z obu uczelni i prezentowanych na międzynarodowych konferencjach w całej Europie, staże naukowe w Gissen i w Zielonej Górze. Kolejną inicjatywą prof. M. Klytty było włączenia do współpracy Uniwersytetu Technicznego w Tallinie (Estonia) oraz Politechniki Lwowskiej (Ukraina) i stworzenia na tej bazie sieci współpracy CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe) w roku 2000. Następnym krokiem było rozszerzenie współpracujących ze sobą wyższych szkół o Uniwersytet Techniczny im. Gedymina w Wilnie (Litwa), Politechnikę Śląską w Gliwicach i Uniwersytet Techniczny w Mińsku (Białoruś) w kolejnych latach. W ten sposób powstała dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i THM szeroka platforma współpracy z uczelniami Europy Środkowej i Wschodniej. 

 

Dziękując za przyznane wyróżnienie prof. M. Klytta powiedział, że jest ono dla niego tym bardziej cenne, iż otrzymał je w kraju, w którym się urodził i wychował. Jego zdaniem tak szeroka i owocna współpraca była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i to jest także ich sukces. Pierwszy Profesor Honorowy UZ stwierdził również, że wśród tych osób są również wszyscy rektorzy UZ i prezydenci THM, którzy zawsze na tę kooperacje patrzyli życzliwym okiem. Pozyskiwanie nowych partnerów sprawiło, iż ta współpraca stała się multilateralną. 

 


Zdaniem prof. M. Klytty kształcenie młodych ludzi powinno odbywać się na 3 płaszczyznach. Powinno mieć ono międzynarodowy charakter, by po zakończeniu studiów  mogli się odnaleźć i podjąć pracę w każdym europejskim kraju. Powinno to także dotyczyć zarówno ich wiedzy merytorycznej, jak i osobowości, by potrafili się odpowiednio znaleźć i zachować w każdej sytuacji. W 2004 r. Unia Europejska przyjęła nowych członków. Te kraje od Bałtyku po Morze Czarne potrzebują nowych strategii rozwoju. Absolwenci Zintegrowanych Studiów Zagranicznych powinni być przydatni przy ich tworzeniu.

 


Warto dodać, że w ciągu 20 lat ZSZ zielonogórska uczelnia może się poszczycić 50. absolwentami z podwójnymi dyplomami obu uczelni. 26. spośród nich skończyło elektrotechnikę, kolejnych 20. informatykę, a 4. automatykę i robotykę.Polskim koordynatorem tej owocnej współpracy jest dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ z WIEA.

 


Prof. M. Klytta jest pasjonatem swojej pracy i … miłośnikiem muzyki. Zapoczątkował bowiem wspólne działania uczelni partnerskich na niwie kultury. Był inicjatorem i współorganizatorem koncertów „Muzyka w Europie” z udziałem zespołów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zespołów muzycznych i tanecznych uczelni partnerskich sieci CUCEE. Odbyły się one: w Giessen (2003 i 2005), we Lwowie i Zielonej Górze (2006), w Tallinie (2011), w Wilnie (2014) i w Gliwicach (2016). 

 


Miłym elementem dzisiejszej uroczystości był mini-recital w wykonaniu dr hab. Bogumiły Tarasiewicz, prof. UZ (mezzosopran), której akompaniował dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ (fortepian), wykładowców na Wydziale Artystycznym UZ, którzy także uczestniczyli w koncertach "Muzyka w Europie".

 

 

dziekan WMIE.jpg prezydent MHS 1.jpg prof. G. Melikidze1.jpg
Dr hab. inż. M. Mrugalski, prof. UZ, dziekan WIEA. Prof. Matthias Willems, Prezydent THM. Prof. Giorgi Melikidze.
SALA1.jpg wręczenie honorowego profesora1.jpg recital1.jpg
Uczestniczy spotkania. Wręczenie tytułu Honorowego Profesora UZ. Recital.

Fot. Kazimierz Adamczewski i Mamert Janion.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT