Prof. Michał Kisielewicz Honorowym Obywatelem Zielonej Góry

11 września 2019 r.

 

Obywatel-16.jpg

fot. M.Fijałkowski, na zdjęciu: prof. M. Kisielewicz i P. Barczak

Tradycją stało się już, że w czasie Dni Zielonej Góry, czyli popularnego Winobrania organizowanego corocznie na początku września, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta wręczane są tytuły Honorowych Obywateli Zielonej Góry. W tym roku te zaszczytne wyróżnienia otrzymało trzech zasłużonych mieszkańców Winnego Grodu, a wśród nich znalazł się prof. dr hab. Michał Kisielewicz – współtwórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Honorowymi Obywatelami Zielonej  Góry zostali także: ks. prałat Jerzy Nowaczyk, związany wcześniej z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego oraz duszpasterstwem akademickim i Marian Szymczak, przedstawiciel Związku Sybiraków.

 

Profesor Michał Kisielewicz z zielonogórskim środowiskiem akademickim związany jest od samego początku jego istnienia, czyli od połowy lat sześćdziesiątych. Natomiast z samą Zieloną Górą od szkoły średniej – to tutaj zdał maturę i rozpoczął swoje dorosłe życie. Do tamtych czasów nawiązał przewodniczący Rady Miasta Piotr Barczak mówiąc: Jeśli prześledzicie Państwo drogę życiową Profesora Michała Kisielewicza, to przekonacie się, że nie była ona prosta i usłana różami. Z determinacją, dziś rzadko spotykaną u młodych ludzi Profesor sam, etapami zdobywał wykształcenie. A potem uczył się tego, jak uczyć innych. Bo prof. Michał Kisielewicz w 1959 r., rozpoczął pracę w Technikum Mechanicznym, a rok później w Technikum Budowlanym w Zielonej Górze. W styczniu 1961 r. rozpoczął eksternistyczne studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które skończył w czerwcu 1965 r.

 

W lutym 1966 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta matematyki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, gdzie pracował do 1996 r. zajmując kolejno wszystkie stanowiska - od asystenta do profesora zwyczajnego. W latach 1968, 1971, 1978 i 1984 - jako pierwszy w zielonogórskim środowisku matematycznym - uzyskał kolejno stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego nauk matematycznych. W latach 1968-1993 w Wyższej Szkole Inżynierskiej pełnił kolejno wszystkie funkcje w strukturze organizacyjnej uczelni: kierownika zakładu, dyrektora instytutu, dziekana wydziału, prorektora i rektora, a od 1996 r. do 2001 r. był rektorem Politechniki Zielonogórskiej. To prof. Michał Kisielewicz, w 2000 r., zainicjował proces integracji Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i powstania na bazie tych uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego. We wrześniu 2001 r. został jego pierwszym rektorem, a w kwietniu 2002 r. został wybrany na tę funkcję na okres kolejnych trzech lat.

Na zakończenie uroczystości, prof. Michał Kisielewicz powiedział: Bardzo się cieszę, że mogłem swoją aktywnością przyczynić się do tego, że Zielona Góra stała się miastem uniwersyteckim. Bardzo serdecznie dziękuję za uznanie moich wysiłków za wystarczające do tego, by otrzymać tytuł honorowego obywatela miasta.

W czerwcu prof. Michał Kisielewicz obchodził 80. urodziny i 60-lecie pracy naukowo–dydaktycznej.

 

Podczas sesji rady miasta, która  odbyła się wczoraj pałacu w Starym Kisielinie, wręczone zostały również nagrody kulturalne prezydenta miasta. Jedną z nich przyznano Zielonogórskiemu Stowarzyszeniu Jazzowego, którego prezesem jest prof. Jerzy Szymaniuk z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

prof. M. Kisielewicz z Bachusem prof. M. Kisielewicz prof. M. Kisielewicz z małżonką prof. J.Szymaniuk i P. Barczak
1. fot. M. Fijałkowski - prof. M. Kisielewicz z Bachusem 2. fot. M. Fijałkowski - prof. M. Kisielewicz 3. fot. M. Fijałkowski - prof. M. Kisielewicz z małżonką 4. fot. M. Fijałkowski - prof. J.Szymaniuk i P. Barczak
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT