Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. nzw. dr hab. inż. Adam Wysokowski członkiem sekcji Inżynierii Komunikacyjnej w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Sekcja_Inzynierii_Komunikacyjnej.jpg

13 maja 2016 r.

 


 Prof. nzw. dr hab. inż. Adam Wysokowski specjalizuje się w zagadnieniach związanych z drogownictwem i mostownictwem, w tym głównie w zakresie nowych technologii, utrzymaniem, trwałością i sposobami wzmacniania. Jest też specjalistą w dziedzinie przepustów i przejść dla zwierząt. Upowszechnia zagadnienia odwodnień i technologii bezwykopowych w budownictwie komunikacyjnym. 

 


Wyższe studia ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. W 1986 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Pracując kilka lat w przedsiębiorstwie o profilu drogowo-mostowym zobył niezbędną praktykę. 

 


Następnie podjął pracę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, organizując i budując zaplecze badawcze tego Instytutu w Żmigrodzie. Zajmował się tam badaniami oraz wdrożeniem nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie drogowym, mostowym, a także kolejowym. W latach 90.tych XX w. był głównym koordynatorem Systemu Gospodarki Mostowej, który do dzisiaj funkcjonuje w krajowym drogownictwie.

 


Od 2004 r. kieruje utworzonym i zorganizowanym przez siebie Zakładem Dróg i Mostów na Wydziale (obecnie) Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 


Opublikował ponad 200 prac, w tym ponad 11 monografii, zaleceń i wytycznych  z zakresu infrastruktury komunikacyjnej obowiązujących w naszym kraju. Jest autorem kilkudziesięciu opinii i raportów z prac badawczych, w tym dotyczących innowacyjnych technologii i materiałów. Ponadto opracował wiele ekspertyz rzeczoznawczych eksploatowanych obiektów ze wskazaniem sposobów ich napraw. Wprowadził do powszechnej praktyki inżynierskiej wiele nowoczesnych technologii stosowanych w drogownictwie i mostownictwie. Od wielu lat jest ekspertem do spraw transportu powierzchniowego Unii Europejskiej, a w kraju Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 


Posiada bogaty dorobek dydaktyczny, w tym związany z organizacją wielu seminariów, kursów, szkoleń i konferencji z zakresu inżynierii drogowej i mostowej. Przebywał na kilku stażach zagranicznych m.in. w Japonii i USA.

 


Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowo-technicznych. Posiada szereg uprawnień budowlanych i rzeczoznawczych. 

 

 

Serdecznie gratulujemy powołania.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT