Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. R. Będziński z Wydziału Mechanicznego UZ honorowym członkiem European Society of Biomechanics

 

 

28 września 2016 r.

 

bedzinski.JPG

 

Prof. Romuald Będziński z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego UZ podczas Międzynarodowego 22 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Biomechaniki w Lyon (Francja) został powołany na honorowego członka European Society of Biomechanics.

The European Society of Biomechanics jest najliczniejszym Towarzystwem w Europie zrzeszającym ponad 1000 członków związanych z biomechaniką. Organizacja została założona w 1976 roku na spotkaniu w Brukseli przez 20 naukowców z 11 krajów. Celem The European Society of Biomechanics jest wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy i promowanie postępu w biomechanice.

Kongres odbył się w dniach 10-13.07.2016.

 

 

 

 

ESB1.jpg

 

 

Profesor został również wybrany na Członka Korespondenta Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

 

 

Prof. Romuald Będziński w 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1990 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, specjalność: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Od 1997  r. jest profesorem nauk technicznych. Od ponad 30 lat działalność naukowa prof. R. Będzińskiego jest związana z biomechaniką struktur tkankowych oraz układami zastępczymi człowieka. Wypromował 23 doktorów. Jest autorem ponad 400 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, raporty, artykuły i zgłoszenia patentowe.

 

Od 2001 r. prof. dr hab. inż. Romuald Będziński rozpoczął działalność w strukturach Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. jest członkiem korespondentem PAN. W obecnej kadencji (2015-2018) prof. dr hab. inż. Romuald Będziński pełni rolę członka: prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu; prezydium Komitetu Mechaniki, Wydziału IV Nauk Technicznych; Rady Naukowej Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Wydziału IV Nauk Technicznych oraz Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Wydziału IV Nauk Technicznych.

 

Prof. Romuald Będziński jest również wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, a także członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności wspomagającej badania w zakresie informacji i upowszechniania nauki oraz zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Swoje zainteresowania naukowe prof. R. Będziński związał z mechaniką eksperymentalną oraz biomechaniką. Działalność naukowo-badawcza Profesora jest skoncentrowana na zastosowaniu i rozwoju metod mechaniki eksperymentalnej w badaniach podstawowych oraz stosowanych. Odrębną grupę zainteresowań badawczych stanowi współpraca w dziedzinie medycyny klinicznej.

 

Do osiągnięć Profesora można zaliczyć prace dotyczące projektowania i wytwarzania urządzeń pomiarowych, stanowisk do badania maszyn, implantów i konstrukcji metodami optycznymi. Prof. R. Będziński jest laureatem wielu prestiżowych nagród m. in.: nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju gospodarki, tzw. Polski Nobel (2009); wyróżnienie pierwszą nagrodą prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne (zespołowa); „Nieinwazyjny system wspomagania zabiegów operacyjnych w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych” (2011); nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Biomechanika” pod  red. R. Będzińskiego (2012). Wcześniej otrzymał nagrody ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrody ministra Edukacji Narodowej.


Prof. R. Będziński jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1978), odznaką „Przyjaciel Dziecka” (1993) oraz Medalem Edukacji Narodowej (2003).

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT