Prof. R. Smoleński z UZ wybrany do grupy eksperckiej wspierającej udział Polski w nowym partnerstwie europejskim

 

 

9 grudnia 2020 r.

 

Robert Smoleński.jpg

prof. Robert Smoleński, arch. prywatne

Dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ został wybrany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy eksperckiej wspierającej udział Polski w nowym partnerstwie europejskim w ramach programu Horyzont Europa „EIT InnoEnergy-KIC”.

 

Budżet programu Horyzont Europa (HE) w latach 2021-2027 szacowany jest na 100 miliardów euro. Na finansowanie partnerstw w programie HE planuje się przeznaczyć 25% budżetu. Eksperci wchodzący w skład grupy roboczej będą wsparciem dla MNiSW i agencji finansujących badania naukowe, reprezentujących Polskę na forum europejskim. Prace grupy koncentrują się na klastrze „Klimat, energetyka i mobilność” w ramach filaru II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”. Kandydatów opiniowały MNiSW, NCBiR, Business Science Poland oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz.


Prof. Robert Smoleński jest dyrektorem Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki oraz kierownikiem dwóch projektów finansowanych z programu Horyzont 2020 w ramach filaru „Excellent Science”. Obszar prac badawczych zespołu kierowanego przez prof. R. Smoleńskiego obejmuje m.in. cyber-fizyczne systemy elektroenergetyczne, elektromobilność oraz interoperacyjność systemów, ze szczególnym uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej.

 

Gratulujemy wyboru oraz życzymy jak najlepszych rezultatów prac zespołu!

 

 

 

 

 

 

EIT - logo.png
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT