Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Ryszard Rybski z WEIiT uhonorowany medalem Hugo-von-Ritgena

26 listopada 2014 r.

 

Prof. Ryszard Rybski z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego został uhonorowany przez niemiecką uczelnię - Technische Hochschule Mittelhessen medalem Hugo-von-Ritgena. Jest to najważniejsze wyróżnienie tej uczelni przyznawane osobom w szczególny sposób zasłużonym dla TH Mittelhessen. Profesor Rybski jest dopiero piątym laureatem tej nagrody przyznawanej od 2005 r.

 

Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podjął jednogłośnie senat THM w kwietniu 2014 r., natomiast uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Giessen 13 listopada 2014 r.

 

 

Medal HvR.JPG
Od lewej: Prezydent THM prof. Günther Grabatin, prof. Ryszard Rybski, Prezydent JL-Universität Giessen prof. Joybrato Mukherjee, Wiceprezydent THM prof. Axel Schumann

 

 

TH Mittelhessen jest uczelnią techniczną , w której na 11 wydziałach kształci się ok. 14 tysięcy studentów. Jej główna siedziba znajduje się w Giessen, 80 tysięcznym mieście leżącym w pobliżu Frankfurtu nad Menem. Warto dodać, że w Giessen mieści się również założony w 1607 r. klasyczny uniwersytet (Justus-Liebieg-Universität), na którym studiuje ok. 25 tysięcy studentów.

Hugo von Ritgen, którego imię nosi wspomniany medal, był znanym, żyjącym w XIX wieku niemieckim architektem i profesorem związanym przez wiele lat z Uniwersytetem w Giessen. Założył m.in. techniczną szkołę zawodową, z której po wielu przekształceniach utworzono w 1971 r. Fachhochschule Giessen-Friedberg (dziś Technische Hochschule Mittelhessen).

 

Prof. Ryszard Rybski jest wieloletnim koordynatorem współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z TH Mittelhessen (dawniej Fh Giessen – Friedberg). Obydwie uczelnie współpracują ze sobą w ramach partnerskiej umowy już od 1997 r., natomiast od roku 2000 krąg współpracujących uczelni został poszerzony o Uniwersytet Techniczny w Tallinie (Estonia) oraz Politechnikę Lwowską (Ukraina). Wymienione cztery uczelnie utworzyły sieć Współpracy Uniwersytetów Centralnej i Wschodniej Europy (Cooperation of Universities in Central and East Europe – CUCEE). W roku 2011 do CUCEE dołączył Uniwersytet Techniczny z Wilna, a w 2012 – Politechnika Śląska z Gliwic.

Zasadnicze obszary i formy współpracy obejmują dydaktykę, w tym szczególnie tzw. Zintegrowane Studia Zagraniczne (po ukończeniu których absolwenci otrzymują podwójne polsko-niemieckie dyplomy), projekty badawcze, wspólnie organizowane konferencje naukowe, wykłady gościnne profesorów na uczelniach partnerów, staże naukowe asystentów i doktorantów, praktyki zagraniczne studentów, przedsięwzięcia kulturalne, jak np. koncerty uczelniane z udziałem zespołów muzycznych i tanecznych uczelni.

Jednym z najważniejszych obszarów współdziałania są wspomniane wyżej Zintegrowane Studia Zagraniczne (ZSZ). Uczestniczący w nich studenci studiują równolegle na dwóch uczelniach i otrzymują jednocześnie dyplomy ukończenia obydwu prowadzących te studia uczelni partnerskich. W tej unikalnej formie studiów wzięło już udział ponad 90 studentek i studentów z Polski, Estonii, Litwy, Ukrainy i Niemiec, w tym ponad 50 osób z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasi absolwenci ZSZ posiadający podwójne dyplomy są wysoko cenionymi i poszukiwanymi specjalistami, zarówno na polskim jak i niemieckim rynku pracy. Dwa lata temu rozszerzono liczbę kierunków studiów objętych wymianą studentów o automatykę i robotykę (dotychczas uczestniczyli w studiach studenci kierunków elektrotechnika i informatyka).

W 2012 r. władze TH Mittelhessen chcąc podkreślić i uhonorować bardzo dobrą współpracę i kontakty z Uniwersytetem Zielonogórskim, jednej z sal konferencyjnych w nowo oddanym do użytku budynku rektoratu nadały imię „Zielona Góra”.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT