Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Stefan Konstanczak członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

14 stycznia 2016 r.

 

Konstanczak.jpg

Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ

 
Miło nam poinformować, iż prof. Stefan Konstanczak  z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany na członka Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.
 

 

Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ, urodził się w 1955 r. w miejscowości Błońsko, gm. Rakoniewice, pow. Grodzisk. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Wolsztynie. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę zawodową w WSTW Zielona Góra, a następnie został powołany do pełnienia służby wojskowej. W 1987 r. uzyskał dyplom magistra pedagogiki, a w 1996 r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obronił doktorat na podstawie rozprawy pt. „Internalizacja wartości moralnych”.


Od 1 października 1997 r. rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. W 2006 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego obronił habilitację na podstawie rozprawy „Etyka środowiskowa wobec biotechnologii”. Od 2008 r. pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W latach 1998-2000 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Filozofii w słupskiej WSP. W latach 2005-2006 pełnił także obowiązki kierownika Katedry Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Obecnie pełni obowiązki kierownika Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii UZ.


Jest autorem 5 samodzielnych monografii książkowych praz współautorem kolejnych dwóch. Był ponadto redaktorem naukowym 12 opracowań zbiorowych oraz jest autorem ok. 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych wydanych w kraju i za granicą.


Jest członkiem komitetów naukowych i redakcyjnych kilku polskich i zagranicznych czasopism filozoficznych. Żona Grażyna jest bibliotekarką. Ma syna Bartosza.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT