Prof. Z. Fedyczak z WIEA w Zespole Ekspertów NCBR do spraw rozwoju energetyki odnawialnej w transporcie

 

 

23 maja 2019 r.

 

prof. Z.Fedyczak (archiwum własne).jpg

fot. Zbigniew Fedyczak (archiwum własne)

Dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ z Instytutu Inżynierii Elektrycznej Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, został powołany przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Warszawie do Zespołu Ekspertów do spraw rozwoju energetyki odnawialnej w transporcie.


Celem prac tego zespołu jest koordynacja działań NCBR dotyczących analizy ekonomiczno-technicznej dotyczącej optymalnej struktury wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie (w szczególności biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energii elektrycznej) w 2020 r. oraz latach kolejnych.


Do zadań zespołu należy przeprowadzenie analizy rozwoju energetyki odnawialnej wykorzystywanej w transporcie, a w szczególności:

 

  • Przegląd i analiza istniejących koncepcji w tym zakresie.
  • Weryfikacja potencjału krajowego przemysłu oraz jednostek naukowych i badawczych w powyższym obszarze, identyfikacja potencjału rynkowego wykorzystania OZE w transporcie oraz wskazanie barier dla rozwoju w ww. obszaru w perspektywie do 2030 r.
  • Opracowanie analizy gotowości technologicznej w ww. zakresie.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT