Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki z UZ członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

nominacja prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki.jpg

18 grudnia 2015 r. 

 

Dnia 10 grudnia br. prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego został powołany na członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na lata 2015 - 2018.

 

 

Prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki jest wybitnym socjologiem i pedagogiem, uznanym w kraju i za granicą autorytetem naukowym w zakresie socjologii wychowania oraz pedagogiki społecznej, znakomitym organizatorem badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia.

 


Absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – stopień magistra socjologii uzyskał w 1968 roku. W 1974 roku na Uniwersytecie Śląskim obronił dysertację doktorską, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 1980 roku. W 1989 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

 


Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, World Association for Educational Research, członkiem kolegiów redakcyjnych krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

 


W pracy dydaktycznej dał się poznać jako znakomity nauczyciel akademicki, wychowawca i promotor wielu pokoleń polskich uczonych. Prowadził gościnne wykłady w charakterze visiting professor w kilkudziesięciu zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich (USA, Niemcy, Finlandia, Austria, Norwegia, Dania, Węgry, Czechy, Słowacja).

 


Przedmiotem dociekań naukowych Profesora jest analiza procesów społecznych oraz skutków wprowadzania radykalnych zmian organizacyjnych i programowych w instytucjonalnej oświacie, a także problemy marginalizacji społecznej (wykluczenia) związane z procesem transformacji społecznej. Bogactwo podejmowanej problematyki badawczej mieści się w obrębie zainteresowań naukowców reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych. Efektem zainteresowań i dociekań naukowych prof. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego jest przede wszystkim kilkadziesiąt autorskich książek wydanych w kraju i za granicą, skrypty, prace zbiorowe oraz kilkaset innych prac naukowych (przedmowy, artykuły i rozprawy drukowane w czasopismach naukowych, recenzje i opinie).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT