Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

prof. Urban.JPG

Archiwum prywatne prof. S. Urbana

24 stycznia 2016 r. 

 


Prof. zw. dr hab. inż. dr h. c.  Stanisław Urban z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2016-2019.

 

Od 2014 r. prof. S. Urban pracuje w Katerze Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ. Prof. Stanisław Urban jest znanym ekonomistą, cenionym w kraju i za granicą. Jest autorem licznych publikacji naukowych i prac wykonywanych na potrzeby praktyki oraz wychowawcą licznego grona pracowników naukowych zatrudnionych w kraju i za granicą. Jest uznawany za twórcę dolnośląskiej szkoły naukowej agrobiznesu. 

 


Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, w której  uzyskał dyplom magistra inżyniera rolnictwa w 1966 r. W roku akademickim 1966/67 był asystentem w WSR we Wrocławiu.  W latach 1967-1980 pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych instytucjach rolnych i w przemyśle spożywczym. W 1972 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1978 r. W 1980 r. został powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1988 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 1996 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W 2006 r. został doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w  Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). 

 


W latach 1980-2014 pracował w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), W latach 1984-1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego. W latach 1984-1986 był też kierownikiem Punktu Konsultacyjnego w Świdnicy. W latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego, a w latach 1993-2014 kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. W latach 1996-2007 był również pełnomocnikiem Rektora Akademii  Ekonomicznej d/s kształcenia w Brzegu (woj. opolskie). Ponadto w latach 1996-2009 prof. S. Urban pracował w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i  Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, gdzie był kierownikiem Zakładu Nauk o Przedsiębiorstwie.

 


W latach 2003-2014 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych grupującego 8 katedr ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, którego był organizatorem. Przez 11 lat prowadził też wykłady zlecone na Politechnice Zielonogórskiej, a później Uniwersytecie Zielonogórskim. 

 


Jest autorem i współautorem około 700. publikacji naukowych, w tym 470. oryginalnych prac twórczych, 11. monografii, 20. podręczników, 155. pozostałych publikacji oraz 28. redakcji prac zbiorowych. Na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych wygłosił blisko 120. referatów. Dotychczas był promotorem 21. obronionych prac doktorskich. Był recenzentem 43. prac doktorskich oraz w 41. przewodach habilitacyjnych, 19. postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 11. wnioskach o stanowisko profesora nadzwyczajnego  i w 4. postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa. Opracował też wiele recenzji wydawniczych, w tym 50 wydawnictw zwartych oraz około 560. artykułów naukowych. 

 


Jest znanym dydaktykiem. Wypromował blisko 1 300. magistrów, inżynierów, licencjatów.  W 1996 r. jako najlepszy wykładowca został nagrodzony przez studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nagrodą „Nobelek” . Prowadził wykłady gościnnie w Niemczech, Szwecji i na Białorusi. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.  W kadencji 1997-1999 był wiceprezesem, a w latach 2007-2009 prezesem tego Stowarzyszenia. W 2011 r. otrzymał tytuł Członka Honorowego SERiA. W latach 1993-1998 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia „Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji” we Wrocławiu. Był też członkiem wielu stowarzyszeń naukowo- technicznych. 

 


W latach 1999-2010 prof. Stanisław Urban był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. W kadencji 2011-2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i jego prezydium oraz członkiem Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, a także członkiem jego prezydium. 

 


Prof. S. Urban był wielokrotnie nagrodzony i odznaczony. W 1981 r. otrzymał nagrodę indywidualną Ministra za pracę habilitacyjną. W 2014 r. uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku. Został odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami w tym – Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Serdecznie gratulujemy ponownej nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT