Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

prof. Urban.JPG

Archiwum prywatne prof. S. Urbana

24 stycznia 2016 r. 

 


Prof. zw. dr hab. inż. dr h. c.  Stanisław Urban z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2016-2019.

 

Od 2014 r. prof. S. Urban pracuje w Katerze Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ. Prof. Stanisław Urban jest znanym ekonomistą, cenionym w kraju i za granicą. Jest autorem licznych publikacji naukowych i prac wykonywanych na potrzeby praktyki oraz wychowawcą licznego grona pracowników naukowych zatrudnionych w kraju i za granicą. Jest uznawany za twórcę dolnośląskiej szkoły naukowej agrobiznesu. 

 


Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, w której  uzyskał dyplom magistra inżyniera rolnictwa w 1966 r. W roku akademickim 1966/67 był asystentem w WSR we Wrocławiu.  W latach 1967-1980 pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych instytucjach rolnych i w przemyśle spożywczym. W 1972 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1978 r. W 1980 r. został powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1988 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 1996 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W 2006 r. został doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w  Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). 

 


W latach 1980-2014 pracował w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), W latach 1984-1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynieryjno- Ekonomicznego. W latach 1984-1986 był też kierownikiem Punktu Konsultacyjnego w Świdnicy. W latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego, a w latach 1993-2014 kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. W latach 1996-2007 był również pełnomocnikiem Rektora Akademii  Ekonomicznej d/s kształcenia w Brzegu (woj. opolskie). Ponadto w latach 1996-2009 prof. S. Urban pracował w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i  Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, gdzie był kierownikiem Zakładu Nauk o Przedsiębiorstwie.

 


W latach 2003-2014 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych grupującego 8 katedr ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, którego był organizatorem. Przez 11 lat prowadził też wykłady zlecone na Politechnice Zielonogórskiej, a później Uniwersytecie Zielonogórskim. 

 


Jest autorem i współautorem około 700. publikacji naukowych, w tym 470. oryginalnych prac twórczych, 11. monografii, 20. podręczników, 155. pozostałych publikacji oraz 28. redakcji prac zbiorowych. Na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych wygłosił blisko 120. referatów. Dotychczas był promotorem 21. obronionych prac doktorskich. Był recenzentem 43. prac doktorskich oraz w 41. przewodach habilitacyjnych, 19. postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 11. wnioskach o stanowisko profesora nadzwyczajnego  i w 4. postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa. Opracował też wiele recenzji wydawniczych, w tym 50 wydawnictw zwartych oraz około 560. artykułów naukowych. 

 


Jest znanym dydaktykiem. Wypromował blisko 1 300. magistrów, inżynierów, licencjatów.  W 1996 r. jako najlepszy wykładowca został nagrodzony przez studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nagrodą „Nobelek” . Prowadził wykłady gościnnie w Niemczech, Szwecji i na Białorusi. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.  W kadencji 1997-1999 był wiceprezesem, a w latach 2007-2009 prezesem tego Stowarzyszenia. W 2011 r. otrzymał tytuł Członka Honorowego SERiA. W latach 1993-1998 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia „Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji” we Wrocławiu. Był też członkiem wielu stowarzyszeń naukowo- technicznych. 

 


W latach 1999-2010 prof. Stanisław Urban był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. W kadencji 2011-2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i jego prezydium oraz członkiem Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, a także członkiem jego prezydium. 

 


Prof. S. Urban był wielokrotnie nagrodzony i odznaczony. W 1981 r. otrzymał nagrodę indywidualną Ministra za pracę habilitacyjną. W 2014 r. uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku. Został odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami w tym – Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Serdecznie gratulujemy ponownej nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT