Profesor Arkadiusz Wudarski z UZ na Uniwersytecie w Oxfordzie!

22 czerwca 2017 r.

 

WUDARSKI_zdjecie_2014.jpg

Profesor Arkadiusz Wudarski z Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie prowadził w okresie lipiec – sierpień br. badania naukowe na Uniwersytecie w Oxfordzie. Dyrekcja Instytutu Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawa (Institute of European and Comparative Law) zatwierdziła jego projekt badawczy z zakresu „Digital Inheritance: A Challenge for European Private Law? – A Comparative Analysis”. Profesor będzie więc zajmował się analizą prawnoporównawczą dotyczącą problematyki spadku digitalnego. Przedmiotem jego badań będą w szczególności zagadnienia prawne związane dziedziczeniem dóbr wirtualnych, takich jak chociażby adresy mailowe czy konta na internetowych portalach społecznościowych (Twitter, facebook etc.). Pytanie na jakich zasadach i czy w ogóle można je dziedziczyć dotyczy nie tylko prawa spadkowego, ale również prawa umów, prawa prywatnego międzynarodowego oraz europejskiego prawa prywatnego. Prawnoporównawcza analiza będzie miała charakter interdyscyplinarny i obejmie między innymi porządki prawne Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, USA oraz Polski. Pobyt naukowy w Oxfordzie daje jednocześnie możliwość nawiązania długofalowej współpracy z jednym z najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Cieszymy się, że  prof. Wudarski będzie reprezentował Uniwersytet Zielonogórski na tej prestiżowej Uczelni.

 

Profesor A. Wudarski jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także kieruje Katedrą Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Badania Pana Profesora na Uniwersytecie w Oxfordzie są w całości finansowane z środków trzecich.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT