Program stypendialny dla studentów biologii!

22 lutego 2019 r.

 

Stypendia dla biologów.jpg

Fundacja En Arche ogłasza konkurs na stypendium pieniężne dla osób zainteresowanych teorią inteligentnego projektu.

 

Konkurs adresowany jest do studentów biologii trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego roku studiów magisterskich oraz trzeciego i czwartego roku studiów jednolitych.

 

Zwycięzcy konkursu będą otrzymywać stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

 

Kandydaci do otrzymania stypendium są zobowiązani: (1) przedstawić esej oraz (2) przejść rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie eseju i rozmowy zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do (3) złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z rozwoju swoich zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu. Uczestnicy programu stypendialnego zostaną zgłoszeni do udziału w Summer Seminar on Intelligent Design organizowanym przez Discovery Institute w Seattle (USA), w lipcu 2020 roku.

 

Esej odpowiadający na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej (ewolucji neodarwinistycznej)?” należy nadesłać do 15 lipca 2019 roku na adres mailowy: stypendia@enarche.pl

 

Więcej informacji na temat warunków konkursu na stronie::

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT