Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Programy NAWA - kompas na drodze do umiędzynarodowienia - konferencja

14 października 2021 r. 

nawa_pasek.jpg

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Programy NAWA - kompas na drodze do umiędzynarodowienia”, której tematem przewodnim będą rozwiązania i dobre praktyki polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w podejmowaniu i rozwijaniu współpracy międzynarodowej. Odbędzie się ona 26 października br. w Warszawie. Początek o godz. 10.00. W konferencji będzie można wziąć osobiście bądź on-line.

 

Podczas konferencji zostanie przedstawiona oferta programów NAWA, dzięki którym można uzyskać finansowanie działań związanych z budowaniem międzynarodowych partnerstw, realizacją intensywnych międzynarodowych programów kształcenia oraz rozwojem zaplecza instytucjonalnego do przyjmowania i obsługi osób z zagranicy.

 

Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki zaprezentowanym przykładom zrealizowanych projektów oraz środowiskowej debacie uda się:

-    sformułować potrzeby polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w obszarze umiędzynarodowienia;

 -   określić punkty krytyczne w planowaniu i osiąganiu synergii działań w kontekście dostępnych źródeł wsparcia/finansowania oraz wewnętrznych strategii umiędzynarodowienia danej instytucji;

-    zidentyfikować najczęstsze trudności i błędy w opracowywaniu projektów do naborów NAWA;

-    określić oczekiwania instytucji względem zasad wsparcia określonych w programach: Partnerstwa Strategiczne, Welcome to Poland, czy SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia.
 

Informacja na stronie NAWA oraz linki do rejestracji (udział stacjonarny bądź on-line): https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/konferencja-programy-nawa-kompas-na-drodze-do-umiedzynarodowienia

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT