Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt Corpus inscriptionum Poloniae

plakat A3.jpg

Kontynuacja ogólnopolskiego  projektu Corpus inscriptionum  Poloniae T. XI, Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej do 1815 r.

 

 

Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał dofinansowanie ze środków budżetowych  państwa na realizację projektu pn. „Kontynuacja ogólnopolskiego  projektu Corpus inscriptionum  Poloniae T. XI, Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej do 1815 r. (województwo zachodniopomorskie” w ramach Narodowego  Programu  Rozwoju Humanistyki  2016-2019 w ramach  Modułu  Dziedzictwo narodowe.

 

Przedmiotem projektu są źródła epigraficzne znajdujące się na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu realizowanego w jedynej w Polsce Pracowni Epigraficznej funkcjonującej w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest inwentaryzacja i krytyczne opracowanie zachowanych i zaginionych zabytkowych inskrypcji z przyjętego obszaru badań w ramach serii wydawniczej Corpus inscriptionum Poloniae, t. XI. Zadania badawcze projektu obejmują inwentaryzację, opracowanie zabytkoznawcze, fotograficzne dokumentowanie i edycję zachowanych inskrypcji.Na realizacje zadania Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” - kwota dofinansowania 522 125,00  zł, całkowita wartość projektu 522 125,00 zł.

 

Koordynatorem projektu jest  prof.  dr hab. Joachim Zdrenka (Instytut Historii)

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT