Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie Zielonogórskim

21 listopada 2018 r.

 

Dziś o godz. 12.00 w Auli Uniwersyteckiej w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 (s. 205, II piętro) odbędzie się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. Dwoje doktorów habilitowanych i 33 doktorów odbierze dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim i złoży ślubowanie.
 

Dotychczas na Uniwersytecie Zielonogórskim (od 1 września 2001 r.) wypromowano 446 doktorów i 63 doktorów habilitowanych.
 

Uniwersytet Zielonogórski posiada 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (w dyscyplinach: astronomia, automatyka i robotyka, biologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, językoznawstwo, literaturoznawstwo, matematyka, nauka o zarządzaniu, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia) i 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (w dyscyplinach: astronomia, automatyka i robotyka, budownictwo, elektrotechnika, fizyka, historia, matematyka).

Promocje habilitacyjne i doktorskie na stałe weszły już do kalendarza uroczystości akademickich na Uniwersytecie Zielonogórskim. W święcie tym uczestniczą nie tylko sami bohaterowie, czyli nowo wypromowani doktorzy habilitowani i doktorzy, ale najwyższe władze uczelni, dziekani, promotorzy, recenzenci, rodziny i zaproszeni goście.

 

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA HABILITOWANEGO

 

 

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

1. dr hab. inż. Beata Nowogońska - doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej.

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
dr hab. inż. Wiesław Ligęza
prof. dr inż. Andrzej Nowak

 

 

Stopień nadany Uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 

2. dr hab. inż. Paweł Szcześniak - doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

Jednotematyczny cykl publikacji pod tytułem Badania i analiza właściwości przekształtników energoelektronicznych typu AC/AC bez magazynu energii elektrycznej prądu stałego

 

Recenzenci:

dr hab. inż. Janina Rząska, prof. PRz
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski

 


Lista osób odbierających dyplom DOKTORSKI

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

1. dr inż.  Sebastian Kujawiak - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

Wpływ warunków hydraulicznych w reaktorach barbotażowych ze złożem ruchomym na efektywność oczyszczania ścieków

Promotor: dr hab. inż. Makowska Małgorzata

Promotor pomocniczy: dr inż. Matz Radosław

 

2. dr inż. Jacek Piotr Partyka - doktor nauk  technicznych w dyscyplinie budownictwo

Wpływ warunków zewnętrznych na proces krzepnięcia wody w materiałach porowatych

Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ

 

3. dr inż. Mirosław Bogusław Sadowski (Rozprawa wyróżniona) - doktor nauk  technicznych w dyscyplinie budownictwo

Przestrzenne kształtowanie prętów ściskanych o maksymalnej nośności wyboczeniowej

Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ

 

4. dr inż. Marta Gortych (Rozprawa wyróżniona) - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

Krzepnięcie materiałów PCM w poziomej przestrzeni pierścieniowej

Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ

 

 

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 

5. dr Olga Teresa Koralewska - doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Modelowanie absorpcji promieniowania radiowego w układzie podwójnym PSR B1259–63/LS 2883

Promotor: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ

 

6. dr Dawid Mieszkowski - doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Asymetryczna analiza fluktuacji z odjętym trendem w badaniu właściwości szeregu czasowego odstępów RR

Promotor: dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr Marcin Kośmider

 

7. dr Katarzyna Raczyńska - doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Stany nietrwałe w teorii kwantowej i ich własności w różnych przedziałach czasu

Promotor: dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ

 

8. dr Karolina Anna Rożko - doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Absorpcja termiczna w widmach pulsarów radiowych

Promotor: dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ

Promotor pomoniczy: dr Rahul Basu

 

9. dr Wojciech Szumiński (Rozprawa wyróżniona) - doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Integrability of natural Hamiltonian systems in curved spaces

Promotor: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ

 

10. dr Mateusz Wiśniewicz - doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Stabilność dysków akrecyjnych wokół gwiazd neutronowych w mało-masywnych rentgenowskich układach podwójnych

Promotor: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

Promotor pomoniczy: dr Agnieszka Słowikowska

 

11. dr Michał Wojciech Żejmo - doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Badanie liniowej polaryzacji białych karłów

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Słowikowska

 

12. dr Van Hieu Le - doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Dispersion managenement and supercontinuum generation in photonic crystal fibers infiltrated with liquids

Promotor: dr hab. Rafał Kasztelanic

Promotor pomocniczy: dr hab. Nguyen

 

 

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 

13. dr Marcin Tadeusz Adamczak - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Wolsztyn w latach 1919-1939. Społeczeństwo-władza-gospodarka

Promotor: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ

 

14. dr Grzegorz Maciej Bosy (Rozprawa wyróżniona) - Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Krajobraz kulturowy wsi północnego Śląska w świetle źródeł kartograficznych okresu fryderycjańskiego (1740-1787)

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

 

15. dr Rafał Brasse - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Poetyka doświadczenia duchowego w liryce Tadeusza Gajcego

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

 

16. dr Mirosława Szott - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Promotor pomocniczy: dr Beata Hebzda-Sołogub

 

17. dr Paulina Maria Korzeniewska-Nowakowska - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

The intertextual house has many mansions; intertextuality, adaptations and influences in selected poetry by Anne Saxton

Promotor: dr hab. Dirk Vanderbeke, prof. UZ

 

18. dr Agnieszka Łachowska (Rozprawa wyróżniona) - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Odzież wiejska jako element kapitału społecznego i kulturowego w XIX–XX wieku na przykładzie Wschodnich Łużyc

Promotor: prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski

 

19. dr Anna Polak - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Przemiany społeczno-kulturalne na terenie miasta i gminy Żary w latach 1945-1989

Promotor: prof. dr hab. Leszek Belzyt

 

20. dr Peter Brinkmann - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

NATO und die deutsche Einheit 1989-1990

Promotor: dr hab. Leszek Belzyt

 

21. dr Jolanta Barbara Fainstein - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Konotacje semantyczne zieleni w twórczości literackiej rosyjskich noblistów

Promotor: dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ

 

 

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii

 

22. dr Małgorzata Zdzisława Gazda - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja „podpisu w komórce”. Spór o pochodzenie informacji genetycznej

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Sagan

 

 

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 

23. dr Grzegorz Bronisław Krzywoszyja - doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

Komputerowy system wspomagania diagnostyki stanu rodzin pszczelich

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Andrzejewski

 

 

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego

 

24. dr Małgorzata Lidia Śliwa - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji

Modelowanie procesu eksternalizacji wiedzy technicznej dla działu badawczo-rozwojowego

Promotor: dr hab. iż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

 

25. dr Katarzyna Skrzypek - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji

Model wyboru kooperantów do realizacji projektów innowacyjnych w sieci przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej i automotive

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Wojciech

 

26. dr Maciej Marcin Wędrychowicz - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji

Ocena i analiza wybranego etapu procesu odmiedziowania w aspekcie efektywności procesu produkcji miedzi

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam W. Bydałek

 

27. dr Patryk Piotr Krupa - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji

Predykcja czynnika ludzkiego w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ

 

 

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 

28. dr Joanna Sylwia Solan - doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Rozwój biologiczny i motoryczny dzieci i młodzieży uprawiających różne dyscypliny sportowe w województwie lubuskim

Promotor: dr hab. Józef Tatarczuk

 

29. dr Anna Wróblewska-Kurdyk - doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Behawioralne efekty zastosowania wybranych naturalnych i strukturalnie modyfikowanych terpenoidów wobec mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.)

Promotor: Prof. dr hab. Beata Gabryś

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Dancewicz

 

 

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 

30. dr Tomasz Kołodziej (Rozprawa wyróżniona) - doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia

Formalne i nieformalne uwarunkowania przebiegu karier zawodowych w Policji. Analiza socjologiczna

Promotor: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ

 

31. dr Krzysztof Stanikowski - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym osób starszych. Oblicza aktywności sieciowych (na przykładzie słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

Promotor: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

 

32. dr Magdalena Zapotoczna (Rozprawa wyróżniona) - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec

Promotor: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

Promotor pomocniczy: dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ

 

33. dr Katarzyna Miłek - doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Twórczość dzieci w zabawach przedszkolnych

Promotor: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT