Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przed nami Lubuskie Wawrzyny 2021!

16 grudnia 2021 r.

banerek Wawrzyn 2021.jpg

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim ogłaszają nabór prac literackich, popularnonaukowych oraz naukowych do 28. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki (podział na dwie kategorie: proza, poezja) i 17. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy.

 

W tym roku organizatorzy wzbogacili konkurs o ,,Nagrodę Czytelników’’, która pozwoli miłośnikom książek wybrać ich zdaniem najlepszą publikację, biorącą udział w konkursie. Głosowanie będzie miało formę on-line, a o szczegółach organizatorzy poinformują na stronie www Lubuskich Wawrzynów oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida

 

W tym roku nie odbędzie się Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Organizatorzy nie wykluczają, że ta kategoria powróci w przyszłości.

 

Lubuskie Wawrzyny 2021 – zaproszenie do konkursu


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 28. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki i 17. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy.

 

Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów książek literackich związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim (miejsce urodzenia bądź zamieszkania autora/autorów), a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.Natomiast Wawrzyn Naukowy ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

 

Zgłoszenia książek posiadających ISBN wydanych w 2021 roku przyjmuje główny organizator konkursu: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 r. Na przesyłce należy umieścić dopisek „Lubuskie Wawrzyny” oraz określenie kategorii konkursu.

 

Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego jest Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze i Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Partnerami w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego są: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Collegium Polonicum w Słubicach), Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości organizatorzy proszą o kontakt z Agnieszką Ginko-Humphries (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego), tel. 68 45 32 638, e-mail: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl; Anita Lange-Fijołek (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego), tel. 68 45 32 638, e-mail: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl.

 

Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji dołączonej do regulaminu i dostarczenie jej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz ze zgłaszanymi materiałami, bądź przesłanie jej skanu drogą elektroniczną na adres właściwego sekretarza. Podane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z konkursem.Szczegółowe informacje o konkursie Lubuskie Wawrzyny 2021, warunki uczestnictwa, deklaracje oraz regulaminy można znaleźć na stronie internetowej: http://wawrzyny.norwid.net.pl


Organizatorzy konkursu zachęcają wszystkich autorów do udziału w tegorocznej edycji Lubuskich Wawrzynów.

 

Przypominamy nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest 21 stycznia 2022 roku. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT