Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Radca prawny wobec zmian w prawie i procesie karnym – zapraszamy do udziału w konferencji

13 listopada 2015 r.

 

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji na temat Radca prawny wobec zmian w prawie i procesie karnym. Współorganizatorami Konferencji są Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.

 

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2015 r. (wtorek) w siedzibie Sądu Okręgowego, przy Pl. Słowiańskim 1 w Zielonej Górze. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości uczestnictwa będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Głównym celem obrad będzie przedstawienie aktualnych problemów teoretycznych oraz praktycznych, które wiążą się z najnowszą nowelizacją kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego.

 

Zaproszenie do przedstawienia referatów przyjęli przedstawiciele Wydziałów Prawa i Administracji z innych ośrodków naukowych, a także Sądu Najwyższego. Podczas Konferencji wystąpią prof. UMCS dr hab. A.Bereza (UMCS, KKRP), prof. UMCS dr hab. K.Dudka (UMCS, IWS), prof. nadzw. dr hab. T.Gardocka (Uniwersytet SWPS), dr hab. J. Piskorski (UAM), SSN dr hab. D.Świecki (UŁ) oraz przedstawiciele Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. UZ dr hab. H.Paluszkiewicz, prof. UZ dr hab. M.Małolepszy oraz dr A.Kania.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, a także osoby, którym bliska jest tematyka aktualnych zmian w prawie i procesie karnym.

 

W imieniu Komitetu Naukowego:

dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ
Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego (h.paluszkiewcz@wpa.uz.zgora.pl)


W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr Agnieszka Kania (a.kania@wpa.uz.zgora.pl)

 

Program konferencji::

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT