Ranking Perspektyw 2016

 

 

13 czerwca 2016 r.

 

 

W ubiegłym tygodniu miesięcznik „Perspektywy” na swojej stronie internetowej opublikował ranking uczelni 2016. Pod uwagę brano kilka kryteriów. Spośród nich mocne strony UZ to: potencjał naukowy, efektywność naukowa i warunki kształcenia. Natomiast słabe strony UZ, a brane pod uwagę w rankingu to: innowacyjność, prestiż i umiędzynarodowienie uczelni. Wśród uniwersytetów UZ uplasował się na 15 miejscu, wśród uczelni akademickich zajęliśmy miejsce w szóstej dziesiątce.

 

 

Warto podkreślić, że po raz kolejny ogłoszony został ranking kierunków studiów, obejmujący aż 47 głównych kierunków lub grup kierunków studiów. To najważniejsza część badania z punktu widzenia kandydatów na studia. Jak z niego wynika w pierwszej dziesiątce znalazły się następujące kierunki z UZ:

 


na 7 miejscu znalazły się dwa kierunki – elektrotechnika (awans z 15. w 2015 r.) na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki oraz matematyka (awans z 16. w 2015 r.) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - warto przeczytać http://www.wmie.uz.zgora.pl/rozne/perspektywy/;

 


na 9 miejscu kolejne trzy kierunki: elektronika i telekomunikacja na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki oraz fizyka i astronomia na Wydziale Fizyki i Astronomii. W obu przypadkach awans z 15. miejsca zajmowanego w rankingu w ubiegłym roku;

 

 

W drugiej dziesiątce rankingu znalazły się następujące kierunki:


na 12 miejsce (z 13. w 2015 r.) awansowała architektura i urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

 


13 pozycję utrzymało budownictwo z tego samego Wydziału;

 


pozycję 15+ utrzymały: filozofia z Wydziału Humanistycznego oraz pielęgniarstwo i położnictwo z Wydziału  Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu;

 


na 17 miejscu uplasowała się filologia polska na Wydziale Humanistycznym (awans z 20.  w 2015 r.) 

 


na 18 miejscu znalazła się automatyka i robotyka WIEA, (spadek z 17. w 2015 r.)

 


20 miejsce w rankingu zajmują historia na Wydziale Humanistycznym (awans z 20+) oraz biologia na Wydziale Nauk Biologicznych (awans z 20+ w 2015 r.). 

 

 

Pozostałe kierunki proponowane przez UZ, ujęte  w rankingu Perspektyw zajmują miejsca w trzeciej i czwartej dziesiątce uczelni państwowych.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT