Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021

22 czerwca 2021 r.

 

perspektywy-2021-biale.jpg

Sezon na rankingi dla uczelni można uznać za otwarty - wczoraj ukazał się XV Ranking Wydziałów Prawa w Dzienniku Gazeta Prawna, a dziś od północy dostępny już jest Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2021. Uniwersytet Zielonogórski znalazł się na 50. miejscu na 100 uczelni akademickich, które znalazły się w rankingu. Odzwierciedla to pozycję Uniwersytetu Zielonogórskiego na mapie polskich uczelni, a spadek w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem wynika ze zmian w sposobie wyliczania różnych wskaźników.
 

Bardzo dobrze w Rankingu wypadły uniwersyteckie kierunki – najlepiej, bo na 4 miejscu (na 16 uczelni), uplasowała się fizyka. Bardzo dobre miejsca mają też: elektrotechnika (6 m-ce na 18 uczelni), filologia polska (9 m-ce na 25 uczelni) i pielęgniarstwo (8 m-ce- na 22 uczelnie).

Na wyróżnienie zasługują także:

matematyka (14 m-ce na 32 uczelnie)

filologia angielska (11 m-ce na 25 uczelni)

filozofia (10 m-ce na 20 uczelni)

biotechnologia (10 m-ce na 23 uczelnie)

zarządzanie i inżynieria produkcji (11 m-ce na 26 uczelni)

prawo (16 m-ce na 30 uczelni)

 

Ranking Uczelni Akademickich obejmuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych.


Kryteria oceny, to:

Prestiż 12%

Absolwenci na rynku pracy 12%

Innowacyjność 8%

Potencjał naukowy 15%

Efektywność naukowa 28%

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT