Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

REKRUTACJA 2.jpg

Podczas konferencji prasowej. Fot. Jerzy Jackowski

20 czerwca br.

 

 

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem była rekrutacja na uczelnię na rok akademicki 2016/2017. Także dzisiaj o godz. 8.00 została uruchomiona elektroniczna rejestracja kandydatów na studia.  Na razie korzystają z niej maturzyści z ubiegłych lat, ponieważ tegoroczne świadectwa dojrzałości będą wydawane od 5 lipca br. 

 


Jak powiedział prof. Wojciech Strzyżewski – prorektor d/s studenckich rekrutacja na UZ jest prowadzona na 63 kierunki studiów, na 12 wydziałach. Łącznie na UZ przygotowano 9 030 miejsc. Na studiach stacjonarnych to 6 035  miejsc, z czego studia  pierwszego  stopnia i jednolite magisterskie  – 4 334, drugiego stopnia -    1  701. Na studiach niestacjonarnych uczelnia oferuje 2 995 miejsc, z czego 1 935 przygotowano na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, a  1 160 na drugim stopniu. Na studiach doktoranckich są 162 miejsca. 

 


Na studia pierwszego stopnia i jednolite mgr przyjmowanie dokumentów trwa od 20 czerwca do 11 lipca br. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia nastąpi do 19 lipca br. Osoby zakwalifikowane na studia na UZ są zobowiązane do  dostarczenia oświadczenia woli podjęcia studiów  do 23 lipca br.

 


W  przypadku pozostałych form studiów przyjmowanie dokumentów trwa od  20 czerwca do 15 września br., a ogłoszenie  wyników nastąpi 22 września br.

 

 

W tym roku Uniwersytet Zielonogórski oferuje 6 nowych kierunków studiów: 

 


- energetykę komunalną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. To studia inżynierskie (szczegółowe informacje o kierunku na https://issuu.com/uzetka/docs/uzetka117 - str. 7 i 9 oraz http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/energetyka-komunalna/ ); 
 


Trzy nowe kierunki proponuje Wydział Humanistyczny:


- filologię rosyjską z dodatkowym językiem angielskim – studia licencjackie (szczegółowe informacje o kierunku na https://issuu.com/uzetka/docs/uzetka118/12?e=2958144/36269303 oraz http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/filologia-filologia-rosyjska-z-dodatkowym-jezykiem-angielskim/ );

 


- język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim – studia licencjackie (szczegółowe informacje o kierunku na https://issuu.com/uzetka/docs/uzetka118/11?e=2958144/36269303 oraz http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/filologia-jezyk-francuski-w-komunikacji-zawodowej-z-drugim-jezykiem-romanskim/ );

 


- stosunki międzykulturowe – studia licencjackie (szczegółowe informacje o kierunku na https://issuu.com/uzetka/docs/uzetka117 - str. 10 oraz http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/stosunki-miedzykulturowe/ );

 


- fizyka medyczna - studia licencjackie na Wydziale Fizyki i Astronomii. (Szczegółowe informacje o kierunku na https://issuu.com/uzetka/docs/uzetka117 - str. 9 i 10 oraz http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/fizyka-medyczna/ ).

 


- pedagogika specjalna - studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (szczegółowe informacje o kierunku na https://issuu.com/uzetka/docs/uzetka118/13?e=2958144/36269303 oraz http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/pedagogika-specjalna/ ) .

 

 

UZ oferuje także studia doktoranckie w 17 dyscyplinach. Nowością jest językoznawstwo na Wydziale Humanistycznym. 

 


Osobom kwalifikującym się do kategorii wiekowej „40 plus” UZ proponuje następujące kierunki studiów:

 


•    pierwszego stopnia: filozofia, komunikacja biznesowa w języku rosyjskim, kulturoznawstwo, politologia, socjologia;

 


•    drugiego stopnia: filozofia, historia, politologia, socjologia.

 


Zapraszamy.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT