Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 na Uniwersytet Zielonogórski

7 sierpnia 2020 r.

fotoUZ_INSTAGRAM_grupBEZzreki_tylkorekrutacja.jpg

11 sierpnia tegoroczni maturzyści poznają wyniki swoich matur i będą składać dokumenty na wybrane przez siebie studia. Przypominamy, iż w związku z epidemią COVID-19 na Uniwersytecie Zielonogórskim dokumenty należy dostarczyć wyłącznie:

 

 

 

ELEKTRONICZNIE na adres: rekrutacja@uz.zgora.pl – wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów – z obowiązkiem przedłożenia oryginałów w terminie późniejszym;

 

POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Biuro Rekrutacji UZ, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra – wysyłając oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów – z możliwością odebrania ich w trakcie roku akademickiego, w dziekanacie wydziału, na którym prowadzony jest dany kierunek studiów -  pod uwagę brana jest data dostarczenia wymaganych dokumentów na uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

 

UWAGA! – w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021  w przypadku kierunków, na które obowiązują egzaminy wstępne, kandydaci będą musieli przesłać mailowo odpowiednie pliki w formie PDF albo nagrań wideo. Chodzi praktycznie o wszystkie kierunki na Wydziale Artystycznym, ale też o arteterapię na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (http://rekrutacja.uz.zgora.pl/szczegolowy-kalendarz-rekrutacji-na-studia-pierwszego-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/ )

 

 

 

 

 

Kalendarz rekrutacji (studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite mgr):

  • rejestracja internetowa: 1 czerwca – 17 sierpnia br.
  • przyjmowanie dokumentów z pierwszych list rankingowych do 26 sierpnia br.
  • ogłoszenie list osób wpisanych na listy studentów do 14 września br.

 

Lista kierunków, na które prowadzony będzie II nabór, ogłoszona zostanie 31 sierpnia 2020 r.

 

Lista kierunków, na które prowadzony będzie III nabór, ogłoszona zostanie 28 września 2020 r.

 

Przypominamy też, że cały czas trwa rekrutacja na studia II stopnia i studia podyplomowe.

 

Wszystkie informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT