Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rektor UZ przyznał nagrody nauczycielom akademickim

31 marca 2022 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

 

JM Rektor, zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich (Załącznik nr 15 do Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim, przyjętym Zarządzeniem nr 170 Rektora UZ z dn. 13.10.2021 r.), przyznał nagrody pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia naukowe, artystyczne i dydaktyczne oraz za uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego w 2021 roku.

 

Nagrody przyznane według list rankingowych utworzonych na podstawie złożonych wniosków przez nauczycieli akademickich, otrzymali:

 

 

 

 

 

 

 

Dziedzina nauk humanistycznych

 

 

Filozofia:

dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ - Instytut Filozofii, nagroda I stopnia

dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ - Instytut Filozofii, nagroda II stopnia

dr Justyna Kroczak - Instytut Filozofii, nagroda III stopniaHistoria:

dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ - Instytut Nauk Prawnych, nagroda I stopnia

dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ - Instytut Historii, nagroda II stopnia

dr Maciej Lubik - Instytut Historii, nagroda III stopniaLiteraturoznawstwo:

dr Andrey Kotin - Instytut Filologii Germańskiej, nagroda I stopnia

dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ - Instytut Filologii Polskiej, nagroda II stopnia

dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ - Instytut Filologii Germańskiej, nagroda III stopnia


 

Językoznawstwo:

dr hab. Mariusz Kruk, prof. UZ - Instytut Neofilologii, nagroda I stopnia

prof. dr hab. Mikhail Kotin - Instytut Filologii Germańskiej, nagroda II stopnia

prof. dr hab. Elizaveta Kotorova - Instytut Filologii Germańskiej, nagroda III stopnia

 

 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 

Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika:

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, nagroda I stopnia

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski - Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, nagroda II stopnia

dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ - Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, nagroda III stopniaInformatyka techniczna i telekomunikacja:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, nagroda I stopnia

dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, nagroda II stopnia

mgr inż. Marcin Pazera - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, nagroda III stopniaInżynieria lądowa i transport:

dr inż. Anna Staszczuk, prof. UZ - Instytut Budownictwa, nagroda I stopnia

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ - Instytut Budownictwa, nagroda II stopnia

dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ - Instytut Budownictwa, nagroda III stopniaInżynieria mechaniczna:

dr inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ - Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, nagroda I stopnia

dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ - Instytut Inżynierii Mechanicznej, nagroda II stopnia

dr inż. Kamil Leksycki - Instytut Inżynierii Mechanicznej, nagroda III stopniaInżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

dr hab. Wilfried Winiwarter, prof. UZ - Instytut Inżynierii Środowiska, nagroda I stopnia

dr hab. Barbara Amon, prof. UZ - Instytut Inżynierii Środowiska, nagroda II stopnia

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - Instytut Inżynierii Środowiska, nagroda III stopnia 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 

Nauki medyczne:

dr hab. n. med. Tomasz Huzarski, prof. UZ - Instytut Nauk Medycznych, nagroda I stopnia

dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ - Instytut Nauk Medycznych, nagroda II stopnia

dr hab. n. med. Paweł Golusiński, prof. UZ - Instytut Nauk Medycznych, nagroda III stopniaNauki o zdrowiu:

dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ - Instytut Nauk o Zdrowiu, nagroda I stopnia

dr n. med. Marek Szwiec - Instytut Nauk Medycznych, nagroda II stopnia

dr Krzysztof Chmielowiec - Instytut Nauk o Zdrowiu, nagroda III stopnia 

Dziedzina nauk społecznych

 

Ekonomia i finanse:

dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ - Instytut Ekonomii i Finansów, nagroda I stopnia

dr inż. Janusz Adamczyk, prof. UZ - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, nagroda II stopnia

dr inż. Maria Dzikuć - Instytut Ekonomii i Finansów, nagroda III stopniaNauki o polityce i administracji:

dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ - Instytut Nauk o Polityce i Administracji, nagroda I stopnia

dr Piotr Pochyły - Instytut Nauk o Polityce i Administracji, nagroda II stopnia

dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ - Instytut Nauk o Polityce i Administracji, nagroda III stopniaNauki o zarządzaniu i jakości:

dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, nagroda I stopnia

dr Katarzyna Huk - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, nagroda II stopnia

dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, nagroda III stopniaNauki prawne:

dr Ewaryst Kowalczyk - Instytut Nauk Prawnych, nagroda I stopnia

dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ - Instytut Nauk Prawnych, nagroda II stopnia

dr Andrzej Stec - Instytut Nauk Prawnych, nagroda III stopniaNauki socjologiczne:

dr hab. Dorota  Szaban, prof. UZ - Instytut Socjologii, nagroda I stopnia

dr Tomasz Kołodziej - Instytut Socjologii, nagroda II stopnia

dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ - Instytut Socjologii, nagroda III stopniaPedagogika:

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ - Instytut Pedagogiki, nagroda I stopnia

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ - Instytut Pedagogiki, nagroda II stopnia

dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ - Instytut Pedagogiki, nagroda III stopniaPsychologia:

dr Marzanna Farnicka - Instytut Psychologii, nagroda I stopnia

dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ - Instytut Psychologii, nagroda II stopnia

mgr Tomasz Misiuro - Instytut Psychologii, nagroda II stopnia

 

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 

Astronomia:

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila, nagroda I stopnia

prof. dr hab. Giorgi Melikidze - Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila, nagroda II stopnia

dr Michał Żejmo - Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila, nagroda II stopniaNauki fizyczne:

dr Piotr Jachimowicz - Instytut Fizyki, nagroda I stopnia

dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ - Instytut Fizyki, nagroda II stopnia

dr hab. Van Cao Long, prof. UZ - Instytut Fizyki, nagroda III stopniaMatematyka:

dr Maciej Niedziela - Instytut Matematyki, nagroda I stopnia

dr Jacek Bojarski, prof. UZ - Instytut Matematyki, nagroda II stopnia

dr Robert Dylewski, prof. UZ - Instytut Matematyki, nagroda III stopniaNauki biologiczne:

dr hab. Federico Morelli, prof. UZ - Instytut Nauk Biologicznych, nagroda I stopnia

prof. dr hab. Leszek Jerzak - Instytut Nauk Biologicznych, nagroda II stopnia

prof. dr hab. Beata Gabryś - Instytut Nauk Biologicznych, nagroda III stopnia

 

 

 

Nagrody za osiągnięcia artystyczne

 

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger - Instytut Sztuk Wizualnych, nagroda I stopnia

dr Aleksandra Kubiak - Instytut Sztuk Wizualnych, nagroda II stopnia

dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ - Instytut Sztuk Wizualnych, nagroda II stopniaSztuki muzyczne:

mgr Wojciech Pruszyński - Instytut Muzyki, nagroda II stopnia

dr Marzanna Rudnicka-Pogłud - Instytut Muzyki, nagroda II stopnia

dr hab. Maciej Straburzyński, prof. UZ - Instytut Muzyki, nagroda II stopnia 

Nagrody za nadanie tytułu profesora

 

prof. dr hab. Bogumiła Burda - Instytut Historii

prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz – Instytut Nauk Biologicznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski - Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki 

Nagrody za nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

dr hab. n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus - Instytut Nauk Medycznych

dr hab. inż. Piotr Dzikowski - Instytut Ekonomii i Finansów

dr hab. Justyna Jarczyk - Instytut Matematyki

dr hab. Beata Machnicka - Instytut Nauk Biologicznych

dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg - Instytut Pedagogiki

dr hab. inż. Joanna Zarębska - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

Nagrody za nadanie stopnia doktora
 

dr n. med. Jan Budzianowski - Instytut Nauk Medycznych

dr Małgorzata Czerniawska - Instytut Architektury i Urbanistyki

dr Bartłomiej Hes - Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

dr Grzegorz Hryniewicz - Instytut Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Bartosz Kudliński - Instytut Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Bartłomiej Kwapisz - Instytut Nauk Medycznych

dr Monika Lato-Pawłowska - Instytut Nauk o Zdrowiu

dr inż. Kamil Leksycki - Instytut Inżynierii Mechanicznej

dr Dariusz Lesicki - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr n. med. Maciej Mądry - Instytut Nauk Medycznych

dr inż. Bartosz Michalak - Instytut Budownictwa

dr n. med. Karolina Pieszko - Instytut Nauk Medycznych

dr n. med. Konrad Pieszko - Instytut Nauk Medycznych

dr inż. Szymon Wermiński - Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki 

Nagrody I stopnia za działalność dydaktyczną
 

dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ - Instytut Budownictwa

prof. dr hab. Tadeusz Borys - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr Piotr Czech - Instytut Sztuk Wizualnych

dr Małgorzata Czerniawska - Instytut Architektury i Urbanistyki

dr Agnieszka Kania-Chramęga - Instytut Nauk Prawnych

dr inż. Marta Mazurkiewicz - Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ - Instytut Pedagogiki

dr Olaf Włodkowski - Instytut Nauk Prawnych

 

 

Nagrody II stopnia za działalność dydaktyczną
 

dr Sylwia Andrzejczak-Grządko - Instytut Nauk Biologicznych

dr inż. Marta Gortych - Instytut Inżynierii Środowiska

dr inż. Marzena Jasiewicz - Instytut Inżynierii Środowiska

dr inż. Jakub Kostecki - Instytut Inżynierii Środowiska

dr Sebastian Kowalski - Instytut Nauk Prawnych

mgr Joanna Legierska-Dutczak - Instytut Sztuk Wizualnych

dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ - Instytut Inżynierii Środowiska

dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ - Instytut Nauk Medycznych

dr Michał Żejmo - Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila


 

Nagrody III stopnia za działalność dydaktyczną
 

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski - Instytut Sztuk Wizualnych

mgr Mirosław Gugała - Instytut Sztuk Wizualnych

mgr Wojciech Pruszyński - Instytut Muzyki

dr Alfred Staszak - Instytut Nauk Prawnych

prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska - Instytut Muzyki

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT