Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych” - 3.dniowa konferencja na UZ

konferencja Renowacje.jpg

20 marca 2018 r.

 

 

Jutro, to jest w środę 21 marca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 213 na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (bud. A-8, ul. prof. Z. Szafrana 1) Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpocznie się IX edycja trzydniowej konferencji naukowo-technicznej „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”.  Konferencja potrwa do piątku, 23 marca br. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Infrastruktury, Marszałek Województwa Lubuskiego, Komitet Nauki PZITB oraz Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


Podczas 3-dniowych obrad w dwunastu sesjach tematycznych zaprezentowane zostaną aktualne wyniki badań dotyczące renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Do udziału w konferencji zaproszono pracowników naukowych, producentów materiałów budowlanych, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. W tegorocznej edycji konferencji weźmie udział około 180 osób.

 

 

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, sekretarzem naukowym - dr inż. Paweł Błażejewski, a sekretarzem Komitetu Organizacyjnego - dr inż. Artur Juszczyk.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński.

 

 

Warto przypomnieć, że w tym roku Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska obchodzi 50-lecie istnienia, a budownictwo jest jednym z najstarszych kierunków kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

 

Program szczegółowy IX konferencji naukowo-technicznej


"Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”


Zielona Góra, 21-23 marca 2018 r.

 

 

21 marca 2018 r. (środa)


godz. 10.00 – 11.00 – rejestracja uczestników,  


godz. 11.00 – 11.45 – otwarcie konferencji (sala 213):


- powitanie gości i uczestników - dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,


- otwarcie konferencji - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,


- wystąpienia okolicznościowe:


- dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,


- wystąpienia zaproszonych gości,


- prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, przewodniczący Komitetu Naukowego;

 

 

godz. 11.45 - 12.00 – przerwa na kawę;

 

SESJA REFERATÓW PROBLEMOWYCH


Sesja I – sesja referatów problemowych


godz.12.00 – 13.00, sala 213


przewodniczący – prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ, prof. dr inż. Kazimierz CZAPLIŃSKI.


Referaty:


1.    prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA - Muzealizacja przestrzeni publicznej jako forma obecności dziedzictwa kulturowego we współczesnym społeczeństwie;


2.    prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA - Degradacja budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia – wybrane problemy;


3.    dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ - Figura Chrystusa Króla Wszechświata – budowa i remont ;

 

godz. 13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

 

godz. 14.00 – zbiórka przed budynkiem A-8, wyjazd autokarem do Świebodzina i Gościkowa-Paradyża.


godz. 14.30 – 15.00 – zwiedzanie figury Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie,


godz. 15.30 – 16.30 – zwiedzanie zespołu klasztornego Opactwa Pocysterskiego w Gościkowie-Paradyżu.

 

 

WYJAZDOWA SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja II – Konserwatorskie problemy renowacji budynków


godz.16.30-18.00


przewodniczący – prof. dr hab. inż. arch. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, prof. dr hab. inż. Jerzy JASIEŃKO


Referaty:


1.    Marcin KOZARZEWSKI - Renowacja wnętrza kościoła pocysterskiego w Gościkowie – Paradyżu;


2.    Wanda KONONOWICZ , Ilona PISERA - Problemy rewitalizacji małych miast na przykładzie Międzyrzecza;


3.    Tomasz BŁASZCZYŃSKI; Wojciech SOKOŁOWSKI - Renowacja pałacu wdowiego w Żaganiu;


4.    Barbara MISZTAL - Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna;


5.    Filip TOMASZEWSKI; Bartosz M. WALCZAK - Łęczyckie wiatraki - inicjatywy konserwatorskie z lat 2006 - 2017 na przykładzie „Zagrody Młynarskiej” w Uniejowie.

22 marca 2018 r. (czwartek)

 

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja III – Konstrukcyjno-materiałowe problemy renowacji budynków


godz.9.00-10.00, sala 213


przewodniczący – prof. dr hab. inż. Romuald ORŁOWICZ, dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ

 

Referaty:


1.     Piotr ALAWDIN; Viktoryia PETRUSEVICH - Optymalizacja lekkich konstrukcji stalowych przy renowacji i nadbudowie obiektów budowlanych;


2.     Wiaczesław KOŃKOW - The environmental control indoors with application of moisture-regulating plasters;


3.    Anna JÓŹWIK - Szkło konstrukcyjne w modernizacji obiektów zabytkowych;


4.    Gerard BRYŚ, Mikołaj KŁAPOĆ - Identyfikacja łączników elementów zewnętrznych w wybranych zewnętrznych ścianach systemu WK-70;

 

 

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja IV – Modernizacja obszarów zabudowanych


godz.9.00-10.00, sala 115


przewodniczący – prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG, dr hab. inż. arch. Sławomir ŁOTYSZ, prof. PAN

 

Referaty:


 1. Beata MAJERSKA-PALUBICKAKoncepcje kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego na rewitalizowanych postindustrialnych terenach miejskich;


2.  Wojciech ECKERTFabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa;


3. Renata JÓŹWIKProblem urbanistycznej restrukturyzacji poprzemysłowego obszaru Kings Cross w Londynie;


4. Józef WŁOSEKZnaczenie konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych na przykładzie systemu parkowania na osiedlu mieszkaniowym.

 

godz. 10.00 – 10.30 – przerwa na kawę;

 

 

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja V – Technologiczno-organizacyjne problemy renowacji budynków


godz.10.30 – 12.00, sala 213

 

przewodniczący – dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. PWr, dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ

 

Referaty:


1.  Anna SOBOTKA; Joanna SAGAN; Magdalena GICALAKoncepcja oceny robót renowacyjnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju;


2. Grzegorz ŚLADOWSKIPotencjał aplikacyjny modeli sieciowych o strukturze niezdeterminowanej na potrzeby planowania rewaloryzacji obiektów zabytkowych;


3. Bohdan STAWISKI; Tomasz KANIAWymagania normowe i częste stany awaryjne wewnętrznych przegród niekonstrukcyjnych w nowych budynkach;


4. Wojciech DROZDWspółcześnie stosowane metody osuszania murów. Porównanie techniczno–kosztowe;


5. Barbara KSIT; Krzysztof TABIŚPoprawna diagnostyka budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji;


6. Bartłomiej MONCZYŃSKI; Natalia RZESZOWSKAWpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu.

 

 

SESJE RÓWNOLEGŁE REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja VI – Rewitalizacja obszarów miejskich


godz. 10.30 – 12.00, sala 115


przewodniczący – prof. dr hab. inż. Hanna MICHALAK, prof. dr inż. arch. Zbigniew Antoni BAĆ.

 

Referaty:


1. Tadeusz BILIŃSKIKryteria i uwarunkowania programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich;


2. Lidia GRZEGORCZYK; Tomasz BŁASZCZYŃSKIEko-miasto – scenariusze rozwoju;


3. Adam WYSOKOWSKI; Weronika TUREK; Kazimierz ŁATWIŃSKIPrace studialne nad rozwojem Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego;


4. Alena KONONOWICZPrzykłady modernizacji historycznych osiedli na obrzeżach Wrocławia – szanse i zagrożenia;


5. Anna OSTAŃSKAAktualne potrzeby mieszkańców podstawą programowania rewitalizacji osiedli budynków prefabrykowanych;


6 Jerzy CYBISTypologia układów mieszkaniowych Górnego Śląska w latach 1848-2013 archetypy i ich elastyczność modernizacyjna;

 

godz. 12.00 – 12.30 – przerwa na kawę;

 

 

SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja VII – Techniczne problemy renowacji budynków


godz.12.30 – 14.00, sala 213


przewodniczący – prof. dr hab. inż. Anna SOBOTKA, dr hab. inż. Jacek KORENTZ, prof. UZ

 

Referaty:


1.    Leonard RUNKIEWICZBadania i oceny żelbetowych sprężonych dźwigarów dachowych w obiektach eksploatowanych;


2.    Kazimierz CZAPLIŃSKI; Andrzej CZEMPLIK; Daniel CZEREKIglica Wrocławska – wybrane zagadnienia z budowy i okresowego układania na poziomie terenu dla przeprowadzenia robót konserwacyjnych;


3.     Jakub MARCINOWSKIWpływ zmiany temperatury na rozkład naprężeń w powłoce naprawianej i w cienkiej warstwie naprawczej;


4.     Romuald ORŁOWICZ; Rafał NOWAKWpływ lunet na stan naprężeń sklepień kolebkowych historycznych budynków;


5.     Tomasz BŁASZCZYŃSKI; Bogumił KLIMASZEWSKIIniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych. Wodoszczelność iniekcji gruntowych;


6.    Anna HOŁA; Łukasz SADOWSKI; Jacek SZYMANOWSKIZagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego.

 

godz. 14.00 – 15.00 – przerwa na obiad;

 

 

SESJA WSPÓŁPRACY IZBY BUDOWNICTWA Z WYDZIAŁEM


Sesja VIII – Współpraca WBAIS UZ z LOIIB


godz.15.00 – 15.30, sala 213


przewodniczący – dr hab. inż. Maria MRÓWCZYŃSKA, prof. UZ – prodziekan WBAIS, mgr inż. Andrzej CEGIELNIK – przewodniczący LOIIB


godz. 15.30-16.00 – prezentacja firmy AQUAPOL,


godz. 16.00-16.30  – prezentacja firmy BASF,


godz. 16.30-17.00 – prezentacja firmy XELLA.

 

 

SESJA PLAKATOWA

 

Sesja IX – Renowacja budynków – problemy architektoniczno-budowlane


godz.17.00 – 17.30 - przestrzeń korytarza na parterze


przewodniczący – dr hab. inż. Wojciech ECKERT, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Jerzy JASICZAK.

PLAKATY:


1.     Abdrahman ALSABRY; Kamil ŁASKAWIECAnaliza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku;


2.     Tomasz BŁASZCZYŃSKI; Bogusław KLIMASZEWSKIIniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych. Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt;


3.     Paweł BŁAŻEJEWSKIRozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych;


4.     Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA; Alicja MACIEJKORewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego;


5.     Elżbieta GROCHOWSKA; Joanna KALISZUKRenowacje drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych;


6.     Artur JUSZCZYKProblematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej;


7.     Justyna KLESZCZ; Piotr KMIECIKSposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym;


8.     Jacek KORENTZPrzykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych;


9.     Emilia KUCHARCZYKRola inspektora nadzoru inwestorskiego w realizacji przedsięwzięć renowacyjnych obiektów zabytkowych;


10.     Janusz LASKOWSKI; Marek DANKOWSKIPrzykład utraty stateczności ściany frontowej pozostawionej po rozebraniu kamienicy;


11.    Sławomir ŁOTYSZRzeczoznawcy budowlani w sporze o lokalizację pierwszej polskiej fabryki penicyliny;


12.     Robert MASZTALSKI; Marcin MICHALSKIPodatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne;


13.     Beata NOWOGOŃSKAWpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych;


14.     Piotr SOBIERAJEWICZProblematyka prac renowacyjnych związanych z posadzką kościoła w Bukówcu Górnym;


15.     Krystyna URBAŃSKA; Paweł URBAŃSKIWymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków – studium przypadku;


16.     Paweł ŻWIREKWybrane zagadnienia stosowania okładzin perforowanych w renowacji obiektów.

 

 

23 marca 2018 r. (piątek)


SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja X – Modernizacje i adaptacje obiektów


godz. 9.00 – 10.30, sala 213


przewodniczący – dr hab. inż. Wiesław LIGĘZA, prof. PWSZ, dr hab. inż. Bogusław WOJTYSZYN, prof. UZ.

 

Referaty:


1.     Paweł PRZYBYSZProblemy konstrukcyjne przy renowacji budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w 100-lecie istnienia Wydziału;


2.     Alicja MACIEJKO; Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKAAdaptacja Hali Targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie;


3.     Anna Agata WAGNERRewaloryzacja zabytkowego gmachu Technologii Chemicznej w zespole Politechniki Warszawskiej;


4.     Stanisław KAŃKA; Teresa STRYSZEWSKABadania materiałowe jako wstęp do renowacji postindustrialnych kominów murowanych;


5.     Katarzyna KOŚCIŃSKA-GRABOWSKAWybrane problemy remontu i rewaloryzacji gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie;


6.     Monika BOGDANOWSKA - Elewacyjne wyprawy szlachetne w budownictwie międzywojennego Krakowa. Estetyka, ochrona i konserwacja;

 

godz. 10.30 – 11.00 – przerwa na kawę;

 

 

SESJA REFERATÓW OGÓLNYCH


Sesja XI – Diagnoza potrzeb renowacji


godz.11.00 – 12.00, sala 213


przewodniczący – dr hab. inż. Andrzej SKARZYŃSKI, prof. PP, dr hab. inż. Tomasz BŁASZCZYŃSKI prof. PP.

 

Referaty:

1.     Aleksander OWERCZUKZabytkowa zabudowa drewniana jako element zachowania walorów historycznych miast na Podlasiu;


2.     Maciej BARTOS; Tomasz WIEJAPlanowanie diagnostyki technicznej w procesie adaptacji antropogenicznych obiektów podziemnych;


3.     Bartosz MICHALAKMiędzyrzecki Rejon Umocniony – w oczekiwaniu na adaptacje i modernizacje;


4.     Marek DANKOWSKI; Artur JUSZCZYKProblematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia.

 

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


Sesja XII – zakończenie konferencji


godz.12.00, sala 213


przewodniczący – prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI, dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. UZ.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT