Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych – konferencja naukowa na UZ

15 września 2021 r.

 

DSC_2298r.jpg

Prof. L. Runkiewicz – przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, dr inż. Ewa Bosy – przewodnicząca Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. W. Strzyżewski - rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. M. Kaszyńska - przewodnicząca PZITB, dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ – dyrektor Instytutu Budownictwa UZ; fot. K. Adamczewski;

Po raz pierwszy od czasu lockdownów, w dniach 15-16 września, w siedzibie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywa się stacjonarna konferencja naukowo-techniczna pt. Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych. Jej organizatorem był Instytut Budownictwa UZ pod przewodnictwem dyrektor instytutu, dr  hab. inż. Beaty Nowogońskiej, prof. UZ.


W otwarciu konferencji uczestniczyli rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. Współpracy z Gospodarką UZ - dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ oraz wiceprezydent Zielonej Góry - Dariusz Lesicki.


Oficjalne wystąpienia wygłosiły: przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska oraz przewodnicząca Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dr inż. Ewa Bosy. W konferencji wzięli udział: pracownicy naukowi, producenci materiałów budowlanych, projektanci, wykonawcy robót, pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. W. Strzyżewski, powiedział podczas otwarcia, iż tematyka konferencji jest bardzo interesująca, zarówno z punktu widzenia środowiska, jak i użyteczności społecznej. Poruszane problemy są niezwykle istotne dla konstruktorów, technologów, architektów, ekologów, czy historyków sztuki. Ale również dla społeczności lokalnej, która coraz bardziej dba o swoje zabytki i przestrzeń historyczną. Warto stale podkreślać rolę zadań, które przed Państwem stoją. Prof. W. Strzyżewski zwrócił również uwagę na to, że jest to pierwsza stacjonarna konferencja, która odbywa się w czasie obchodów 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, zwróciła uwagę na to, iż aktualnie budownictwo przeżywa bardzo dobry czas, ponieważ dużo buduje się nowych budynków i rozbudowuje już istniejące, ale również coraz więcej jest poddawanych rewitalizacji. - Widzimy ile powstaje nowych obiektów, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest modernizacja i rewitalizacja, czyli danie „nowej duszy” starym obiektom i przywrócenie im wcześniejszych, albo nadanie zupełnie nowych funkcji.


Przewodnicząca Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dr inż. Ewa Bosy powiedziała - Budownictwo jest jedną z niewielu branż, które nie poddały się pandemii. Byliśmy na budowach, jesteśmy i pozostaniemy niezależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej. Będziemy starać się, aby zawód inżyniera, który jest zawodem zaufania publicznego, rzeczywiście był doceniany, i żebyśmy nie zawiedli użytkowników wybudowanych, bądź odrestaurowanych przez nas obiektów.


Patronem honorowym jubileuszowej, X edycji konferencji, jest Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który przesłał materiał wideo z podziękowaniami i gratulacjami dla organizatorów i uczestników tego naukowego spotkania. Serdecznie pozdrowił również prof. dr. hab. inż. Tadeusza Bilińskiego, który w 2005 r. zorganizował pierwszą edycję konferencji. Przy okazji złożył prof. Bilińskiemu serdeczne życzenia z okazji przypadających w tym roku 90. urodzin. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy i spostrzeżeń, i mimo pandemii, zgromadziła wielu znakomitych naukowców. Oficjalnie konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz.


Kolejno przedstawiono referaty będące efektami pracy naukowej, zawierającymi aktualne wyniki badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia:
- renowacja budowli zabytkowych;
- rewitalizacja zasobów budowlanych;
- problemy remontowe budynków i budowli;
- adaptacja obiektów na cele użytkowe;
- modernizacja obszarów zabudowanych;
- rynek energetyczny;
- termorenowacja i ochrona przeciwwilgociowa obiektów budowlanych;
- materiały budowlane w obiektach zabytkowych;
- zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze w zakresie remontów i renowacji;
- renowacja w zrównoważonym rozwoju budownictwa.
 
 

Patronat nad konferencją objęli:


Minister Infrastruktury
Komitet Nauki PZITB
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prezydent Miasta Zielona Góra
Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

DSC_2338r.jpg DSC_2305r.jpg
1. fot. K. Adamczewski, na telebimie Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk; 2. fot. K. Adamczewski - uczestnicy konferencji
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT