Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Retencja wody w polderze Milsko – konferencja naukowa

25 września 2019 r.

konf. ochrona środ..jpg

Fot. Archiwum Instytutu Inżynierii Środowiska UZ.

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego jest organizatorem konferencji naukowej „Retencja wody w polderze Milsko”, która odbędzie się 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska, ul. prof. Z. Szafrana 15, budynek A12, sala 105.


Usytuowanie miejscowości Milsko nad brzegiem Odry – poza licznymi walorami turystycznymi i przyrodniczymi – stanowi o występowaniu zagrożenia powodziowego w okresie nawalnych opadów i podwyższonego stanu rzeki. W dawnych latach znajdujący się tutaj polder Milsko stanowił zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla dużej części dorzecza i jednocześnie retencjonował wodę na potrzeby upraw rolnych. Obecnie jest on odwadniany przez pompownię. W ostatnich latach, w związku z suszami hydrologicznymi, poziom wód gruntowych w polderze uległ znacznemu obniżeniu, co przekłada się na efektywność rolnictwa na tym terenie.


Konferencja porusza tematykę retencjonowania wód w polderze Milsko w następującym zakresie:


- możliwości wykorzystania polderu Milsko do ochrony przeciwpowodziowej terenów nadodrzańskich,

- zwiększenia retencji wody,

- podniesienia poziomu wód gruntowych,

- poprawy warunków upraw rolnych.


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji wraz z jej programem znajdują się poniżej.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT