Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rodzinny survival 2022 na UZ

25 maja 2022 r.

 

IMG20220525093458.jpg

Dr hab. Barbara Literska, prof. UZ - prorektor ds. studenckich; fot. K. Adamczewski

Dzisiaj na Kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się ogólnopolska konferencja edukacyjno-naukowa I FORUM PEDAGOGÓW OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH. RODZINNY SURVIVAL 2022, którego organizatorem był Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie przeprowadzono w formule hybrydowej.

 

Przybyłych, jak i obecnych zdalnie, gości przywitała przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ. W imieniu Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego głos zabrała dr hab. Barbara Literska, prof. UZ - prorektor ds. studenckich która przypomniała historię pedagogiki i jej początki w Zielonej Górze. Głos zabrał również starszy wizytator delegatury lubuskiego kuratorium oświaty w Zielonej Górze – Krzysztof Sławczyński.


Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Mirosław Kowalski prof. UZ, otworzył I FORUM PEDAGOGÓW OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, podczas którego poruszano temat Rodziny jako obszaru poznania i działania w przestrzeni naukowej, medialnej i społecznej. Następnie prelegenci przedstawili swoje wystąpienia. Wśród nich była  m.in. dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Zastosowanie psychoedukacyjnego modelu terapii w pedagogicznej pracy z rodzinami), dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW (Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza współczesnych rodzin jako wyzwanie dla profesjonalizacji wsparcia), dr Konrad Ciesiołkiewicz, Fundacja Orange (Jak być Korczakiem w cyfrowym świecie?).

 

Po przerwie przyszedł czas na wystąpienia studentów I i II stopnia studiów specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka oraz studiów doktoranckich na kierunku pedagogika. Poruszono tematy takie jak: Piecza zastępcza w Niemczech i w Polsce (Ewa Nowakowska), Dobrostan nauczyciela. O potrzebach, trudnościach i dbaniu o siebie (dr Renata Socha), Cierpienie jako komponent życia osób z doświadczeniem zastępczej opieki instytucjonalnej; Zranione biografie - raport z badań jakościowych; Ukraina moja miłość - echa funkcjonowania uczniów z Ukrainy w lubuskich szkołach podstawowych i średnich; Na dwa fronty - trajektoria cierpienia ukraińskich uczniów korzystających z nauczania zdalnego i polskiej edukacji powszechnej, (mgr Paweł Zapeński).

 

 

 

IMG20220525093159.jpg IMG20220525094906.jpg
1. Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ; fot. K.Adamczewski; 2. Uczestnicy I FORUM PEDAGOGÓW OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH. RODZINNY SURVIVAL 2022; fot. K. Adamczewski;
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT