Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rozpoczyna się kolejna edycja ewaluacji procesu kształcenia na UZ

10 marca 2015 r.

 

Rozpoczynamy kolejną (III) edycję ewaluacji procesu kształcenia. Ankiety zostaną udostępnione studentom i doktorantom w okresie od 2 do 31 marca do 2015 r.


Ocena procesu kształcenia obejmuje.:


- ocenę przedmiotu/modułu - dokonywaną po jego zakończeniu przez studentów i doktorantów - badanie ma na celu monitorowanie jakości prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim zajęć dydaktycznych. Informacja zwrotna uzyskana od uczestników, umożliwia wykrycie mocnych i słabych stron procesu nauczania oraz zarządzanie ofertą dydaktyczną.


- ocenę prowadzących zajęcia - dokonywana przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć – studencka ocena osób prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich.


- ocenę zadowolenia z warunków studiowania - dokonywana przez studentów i doktorantów w ostatnim roku kształcenia.


a. logowanie do sytemu – w przypadku ankiety oceny przedmiotu i ankiety oceny zadowolenia z warunków studiowania (ankiety dostępne w systemie Dziekanat);


b. logowanie przy użyciu losowo wybranego tokenu – w przypadku ankiety oceny prowadzącego zajęcia (informacja o tokenach w Dziekanacie wydziału)


Raporty z ewaluacji przedmiotów, oceny prowadzącego i zadowolenia z warunków studiowania, opracowane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, publikujemy  na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT