Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rusza kolejny konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze

FNPlogoKOLORpl.jpg

31 lipca 2018 r.

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej właśnie uruchomiła konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), w którym naukowcy mogą ubiegać się o środki w wysokości 70 mln zł na stworzenie nowej jednostki naukowej, prowadzącej przełomowe w skali światowej badania naukowe. Finansowanie mogą zdobyć projekty realizowane w całej Polsce z wyjątkiem województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków upływa 14 września br.

 

 

Na uruchomienie nowego centrum naukowego można otrzymać do 35 mln zł. Warunkiem zdobycia takich środków jest pomysł na oryginalny, innowacyjny program badawczy, a także współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy.

 

 

Do konkursu w programie MAB mogą się zgłosić wybitni uczeni z Polski lub zagranicy, którzy zechcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Środki na projekt są przyznawane w drodze konkursu, a wnioski oceniają zagraniczni eksperci i recenzenci.

 

 

Od listopada 2015 r. program MAB jest realizowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy. W programie do zdobycia jest łącznie 70 mln złotych.

 

 

Do tej pory finansowanie w programie MAB zdobyło siedem projektów, wśród nich m.in.: Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop) kierowane przez prof. Tomasz Dietla i prof. Tomasza Wojtowicza, działające we współpracy z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie, a także ośrodek Remedy, który powstał w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest kierowany przez prof. Agnieszkę Chacińską i prof. Magdę Konarską. W ramach programu MAB realizowany jest również projekt „Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi”. Centrum zostało uruchomione na Uniwersytecie Gdańskim przez dwóch naukowców z zagranicy: prof. Theodora Huppa i prof. Robina Fahraeusa. Z kolei na Gdańskim Uniwerstecie Medycznym w ramach programu MAB profesorowie Jan Dumański i Arkadiusz Piotrowski realizują projekt „3P-Medicine (Preventive, Personalized, Precision)”. W czerwcu br. została otwarta kolejna jednostka w programie MAB pod nazwą Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, którą kieruje prof. Konrad Banaszek.

 

 

prof Chacińska prof Konarska.jpg prof Hupp prof Fahreus.jpg prof Banaszek.jpg
Prof. Agnieszka Chacińska i prof. Magda Konarska. Prof. Theodor Hupp i prof. Robin Fahraeus. Prof. Konrad Banaszek.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT