Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ruszył drugi nabór na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie na UZ

1 sierpnia 2019 r.

ZAFF130624_30 studenci.jpg

Fot. Tomasz Gawałkiewicz, ZAFF

Dziś, to jest 1 sierpnia br. na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczął się drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.
 

Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia  br.;

• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;

• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;

• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;

• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;

• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;


Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.
 

Zgodnie z kalendarzem rekrutacji internetowa rejestracja na studia zakończy się 15 września br. i obejmuje kierunki:
 


studia jednolite magisterskie:

1.         pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
2.          pedagogika specjalna,
3.          psychologia,
4.          prawo.
 

studia pierwszego stopnia:

1.        administracja,
2.        administracja (w Sulechowie),
3.        architektura,
4.        architektura wnętrz,
5.        arteterapia,
6.        astronomia,
7.        automatyka i robotyka,
8.        bezpieczeństwo i higiena pracy,
9.        bezpieczeństwo narodowe,
10.      biologia,
11.      biomonitoring i zarządzanie środowiskiem,
12.      biotechnologia,
13.      biznes elektroniczny,
14.      budownictwo,
15.      coaching i doradztwo filozoficzne,
16.      dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
17.      edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
18.      ekonomia,
19.      elektrotechnika,
20.      energetyka (w Sulechowie),
21.      energetyka komunalna,
22.      filologia angielska,
23.      filologia francuska z drugim językiem romańskim,
24.      filologia germańska,
25.      filologia polska,
26.      filologia rosyjska,
27.      filozofia,
28.      fizyka,
29.      fizyka medyczna,
30.      geoinformatyka i techniki satelitarne,
31.      grafika,
32.      historia,
33.      informatyka i ekonometria,
34.      inżynieria biomedyczna,
35.      inżynieria danych,
36.      inżynieria środowiska,
37.      jazz i muzyka estradowa,
38.      kulturoznawstwo,
39.      literatura popularna i kreacje światów gier,
40.      logistyka,
41.      malarstwo,
42.      matematyka,
43.      mechanika i budowa maszyn,
44.      pedagogika,
45.      politologia,
46.      praca socjalna,
47.      ratownictwo medyczne,
48.      socjologia,
49.      sztuki wizualne,
50.      turystyka i rekreacja (w Sulechowie),
51.      wychowanie fizyczne,
52.      zarządzanie,
53.      zarządzanie gospodarką komunalną,
54.      zarządzanie i inżynieria produkcji,
55.      żywienie człowieka i dietoterapia (w Sulechowie).Serdecznie zapraszamy.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT