Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Skarby Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

29 listopada 2021 r.

 

TYTUŁOWY.jpg

Z okazji jubileuszu dwudziestolecia Uczelni Biblioteka Uniwersytecka przygotowała wystawę „Skarby Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego” prezentującą w formie plakatów wybrane dzieła z bogatej kolekcji zbiorów specjalnych.

Liczący  blisko 23 tysiące dokumentów zbiór zawiera zabytkowe starodruki i mapy, dawną i współczesną grafikę, rękopisy oraz  różnorodne dokumenty życia społecznego, nazywane drukami ulotnymi. Ze względu na swą różnorodność kolekcje te bywają nazywane silva rerum czyli „las różności”, a ze względu na wartość naukową, materialną i zabytkową cymeliami. Na wystawie prezentujemy przykłady najstarszych w zbiorach starodruków: dzieło Marcina Lutra Die propheten alle deutsch, wydane w Wittenberdze w 1564 roku, czy też  unikalny, ze względu na niewielką ilość zachowanych egzemplarzy, druk z początków XVII wieku Icones  książąt y królów polskich ks. Jana Głuchowskiego (Kraków 1605). Jest tu także reprodukcja karty tytułowej dzieła religijnego Jakoba Böhme, protestanckiego mistyka, pochodzącego ze Zgorzelca. Odległy rodowód mają także dokumenty kartograficzne i historiograficzne opisujące dzieje naszego regionu, na przykład Kronika Śląska  z 1625 roku. Autor tego dzieła, Jakub Schickfus,  wywodził się  ze Świebodzina z rodziny tamtejszych radnych i pastorów. XVI-wieczny Świebodzin obrazuje także kolorowa rycina z planem miasta, opublikowana w atlasie Civitates orbis terrarium w Kolonii, w 1598 roku. Natomiast ciekawym przyczynkiem do poznawania dziejów Zielonej Góry jest statut tutejszego Bractwa Kurkowego. Wyposażony w woskową pieczęć miejską dokument ten został spisany gotykiem na pergaminie w kwietniu 1687 roku, w zielonogórskim ratuszu. Regulamin tutejszego bractwa rozpoczyna się od napisanych kunsztownym gotykiem słów: Wir Bürgermeister… i zawiera zbiór zasad obowiązujących mieszczan podczas turniejów o tytuł króla kurkowego. Dawną ikonografię reprezentuje na wystawie rycina Kołacz królewski. Jest to miedzioryt z XVIII wieku przedstawiający alegorię I rozbioru Polski, autorstwa francuskiego artysty Nicolasa Noela Le Mire. Monarchowie Rosji, Prus i Austrii pochylają się nad rozdartą mapą Rzeczypospolitej, a nad nimi unosi się skrzydlata bogini Fama głosząca Europie tragiczne wieści. O różnorodności naszych zbiorów świadczą także zabytki kartograficzne, jak na przykład  XVII-wieczna mapa Ameryki z Atlasu Novus, dzieło jednego z najbardziej znanych europejskich warsztatów kartograficznych należącego do rodziny Janssoniusów i Hondiusów w Amsterdamie.

Wystawa plakatów obrazujących skarby biblioteki uniwersyteckiej znajduje się w holu biblioteki, oryginały dzieł natomiast są pieczołowicie konserwowane i przechowywane w bibliotecznych magazynach.

Zapraszamy do oglądania wystawy.

 

 

Ewa Nodzyńska, Dział Zbiorów Specjalnych BUZ

 

 

 

IMG_1792.JPG IMG_1796.JPG

Biblioteka Uniwersytecka, hol główny.

 

.

 

pasek - patronat honorowy_02.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT