Spotkanie władz Wydziału Ekonomii i Zarządzania z Zarządem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej na UZ

 

 

29 listopada 2016 r.

 

Wczoraj na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się spotkanie władz Wydziału Ekonomii i Zarządzania z Zarządem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie koncepcji ściślejszej współpracy Wydziału z przedsiębiorcami zrzeszonymi w OPZL. W dalszej perspektywie nawiązanie tych kontaktów powinno przyczynić się do organizacji spotkań studentów z przedsiębiorcami, organizacji staży i praktyk studenckich oraz konsultacji i przepływu informacji o potrzebach pracodawców w obszarze przygotowania studentów na potrzeby rynku pracy. Ponadto w trakcie spotkania została przedstawiona propozycja utworzenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, wspólnie z OPZL-em, punktu konsultacyjnego, którego zadaniem będzie pomoc w nawiązywaniu kontaktów studentów z przedsiębiorcami już na etapie kształcenia w ramach prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunków studiów.

Podczas wczorajszego spotkania na Uniwersytecie odbyło się również wyjazdowe posiedzenie Zarządu OPZL.

 

 

 

KAZ_8812.jpg KAZ_8813.jpg KAZ_8817.jpg

(fot. K. Adamczewski)

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT